Skip to main content

MENU

Zaprojektowanie minimalnej otuliny prętów zbrojeniowych

  W celu zapewnienia projektowego okresu użytkowania konstrukcji należy podjąć odpowiednie kroki, chroniące każdy element konstrukcji przed wpływającymi na trwałość oddziaływaniami środowiska. Aby tego dokonać, należy w szczególny sposób zaprojektować minimalne otulenie prętów zbrojeniowych. Wymagania trwałościowe w odniesieniu do mieszanki betonowej i minimalnej otuliny w różnych warunkach środowiskowych zestawiono w tabelach wg Eurokodów 2.

  Jakość betonu i otulina zbrojenia dla założonego okresu użytkowania co najmniej 50 lat.

  KlasaWarunki ekspozycjiTyp cementu lub kombinacja typówKlasa wytrzymałości, maksymalny stosunek w/c, minimalna zawartość cementu danego typu lub kombinacji typów [kg/m3]
  Nominalna otulina zbrojenia zwykłego lub sprężającego
  15+Δc20+Δc25+Δc30+Δc35+Δc40+Δc45+Δc50+Δc
  1. Brak ryzyka zagrożenia korozją
  X0Całkowicie sucheKażdyNie zaleca się zakładania tej klasy ekspozycji w konstrukcjach żelbetowych
  2. Korozja spowodowana karbonatyzacją
  XC1Suche lub stale mokreKażdyC20/25
  0.70
  240
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC2Mokre, rzadko sucheKażdy--C25/30
  0.65
  260
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC3Umiarkowanie wilgotneKażdy, za wyjątkiem IVB-C40/50
  0.45
  340
  C30/37
  0.55
  300
  C30/37
  0.60
  280
  C25/30
  0.65
  260
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC4Cyklicznie mokre i suche
  3. Korozja spowodowana chlmorkami niepochodzącymi z wody morskiej
  XD1Umiarkowanie wilgotneKażdy--C40/50
  0.45
  360
  C35/45
  0.55
  320
  C30/37
  0.60
  300
  <<<<<<<<<<<<<<<
  XD2Mokre, rzadko sucheCEM I, IIA, IIB-S, HSR---C40/50
  0.40
  380
  C35/45
  0.50
  340
  C30/37
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  IIB-V, IIIA---C35/45
  0.40
  380
  C30/37
  0.50
  340
  C25/30
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  IIB, IVB---C35/45
  0.40
  380
  C25/30
  0.50
  340
  C20/25
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  XD3Cyklicznie mokre i sucheCEM I, IIA, IIB-S, HSR-----C45/55
  0.35
  380
  C40/50
  0.40
  380
  C35/45
  0.45
  360
  IIB-V, IIIA-----C35/45
  0.40
  380
  C35/45
  0.45
  360
  C30/37
  0.50
  340
  IIIB, IVB-----C35/45
  0.40
  380
  C30/37
  0.45
  360
  C25/30
  0.50
  340
  4.Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej
  XS1Sól zawarta w powietrzu, ale bez kontkatu bezpośredniego z wodą morskąCEM I, IIA, IIB-S, HSR---C50/60
  0.35
  380
  C40/50
  0.45
  360
  C35/45
  0.50
  340
  <<<<<<<<<<
  IIB-V, IIIA---C45/55
  0.35
  380
  C35/45
  0.45
  360
  C35/45
  0.50
  340
  <<<<<<<<<<
  IIIB, IVB---C35/45
  0.40
  380
  C30/37
  0.50
  340
  C25/37
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  XS2Stałe zanurzenie w słonej wodzieCEM I, IIA, IIB-S, HSR---C40/50
  0.40
  380
  C35/45
  0.50
  340
  C30/37
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  IIB-V, IIIA---C35/45
  0.40
  380
  C30/37
  0.50
  340
  C25/30
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  IIIB, IVB---C35/45
  0.40
  380
  C25/30
  0.50
  340
  C20/25
  0.55
  320
  <<<<<<<<<<
  XS3Strefy pływów, rozbryzgów i pyłu wodnegoCEM I, IIA, IIB-S, HSR------C45/55
  0.35
  380
  C40/50
  0.40
  380
  IIB-V, IIIA-----C35/45
  0.40
  380
  C35/45
  0.45
  360
  C30/37
  0.50
  340
  IIIB, IVB-----C35/45
  0.40
  380
  C30/37
  0.45
  360
  C25/30
  0.50
  340

  Jakość betonu i otulina zbrojenia dla założonego okresu użytkowania 100 lat

  KlasaWarunki ekspozycjiTyp cementu lub kombinacja typówKlasa wytrzymałości, maksymalny stosunek w/c, minimalna zawartość cementu danego typu lub kombinacji typów [kg/m3]
  Nominalna otulina zbrojenia zwykłego lub sprężającego
  15+Δc20+Δc25+Δc30+Δc35+Δc40+Δc45+Δc50+Δc
  1. Brak ryzyka zagrożenia korozją
  X0Całkowicie sucheKażdyNie zaleca się zakładania tej klasy ekspozycji w konstrukcjach żelbetowych
  2. Korozja spowodowana karbonatyzacją
  XC1Suche lub stale mokreKażdyC20/25
  0.70
  240
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC2Mokre, rzadko sucheKażdy--C25/30
  0.65
  260
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC3Umiarkowanie wilgotneKażdy, za wyjątkiem IVB-C40/50
  0.45
  340
  C30/37
  0.55
  300
  C30/37
  0.60
  280
  C25/30
  0.65
  260
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<
  XC4Cyklicznie mokre i suche

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl