Skip to main content

MENU

Zakres normy


  Omawianą normę stosuje się zarówno do betonu używanego do wykonywania konstrukcji na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych a także do elementów prefabrykowanych budynków i budowli z betonu zwykłego, lekkiego i ciężkiego. Ma ona jedynie zastosowanie do mieszanki betonowej zagęszczanej w celu usunięcia zawartego w niej powietrza nie pochodzącego z napowietrzenia. Norma ta określa wymagania dotyczące:

  • składników betonu
  • właściwości mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikacji
  • ograniczeń dotyczących składu betonu
  • specyfikacji betonu
  • dostawy mieszanki betonowej
  • procedur kontroli produkcji
  • kryteriów zgodności i oceny zgodności

  Norma dopuszcza wprowadzanie dodatkowych lub innych wymagań dotyczących określonych wyrobów przez specjalistyczne normy europejskie. Może to dotyczyć:

  • betonów stosowanych do budowy dróg
  • betonów zawierających inne składniki np. włókna
  • betonów z kruszywem do 4 mm lub mniejszym (np. zaprawy)
  • betonów natryskowych
  • betonów specjalistycznych z zakresu odprowadzania odpadów ciekłych i gazowych składowania substancji zanieczyszczających
  • betonów na konstrukcje masywne
  • dla suchej mieszanki betonowej

  Niniejsza norma nie obejmuje swym zakresem betonu:

  • komórkowego
  • spienionego
  • jamistego
  • żaroodpornego
  • lekkiego o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3

   Norma nie zawiera wymagań dotyczących BHP pracowników w czasie produkcji i dostarczania betonu.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl