Skip to main content

MENU

Możliwość bezpośredniego spotkania dla inwestorów i projektantów z Doradcą Technicznym CX

    Aby w pełni wykorzystać oferowane przez CEMEX rozwiązania techniczne, materiałowe, korzyści wynikające z zastosowania produktu specjalnego należy uwzględnić je już na etapie projektowania i kosztorysowania np.: zastosowanie COMPACTON umożliwia szybsze wbudowanie betonu, uzyskanie lepszej jakości elementu, wymaga mniejszej ilość pracowników i mniejszych kosztów sprzętu, eliminuje wibracje i hałas.
     
    Zastosowanie FIBRON pozwala na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie zbrojenia tradycyjnego, skrócenie prac przygotowawczych - wykonanie zbrojenia jest znacznie prostsze i bardziej przejrzyste, uniknięcie kosztownych i podatnych na powstanie usterek styków zbrojeniowych. Wykonywanie wypełnień przy użyciu GRUNTON pozwala m.in. na ograniczenie szerokości wykopu, a przez to generowane są oszczędności w objętości wydobywanego gruntu, redukcja prac związanych z przywróceniem stanu nawierzchni jezdni, zmniejszenie ilości materiału wypełniającego.
     
    Do kontaktów z Technologami zachęcamy inwestorów i projektantów - kontakt ze specjalistami CEMEX umożliwi pełne wykorzystanie zalet oferowanych rozwiązań.