Skip to main content

MENU

Badanie betonu oraz mieszanki i surowców

  Czym jest badanie betonu?

  Pion Betonu CEMEX dysponuje pięcioma laboratoriami betonu zlokalizowanymi w różnych regionach Polski oraz dwoma laboratoriami centralnymi zlokalizowanymi w Warszawie oraz na Śląsku. Lokalne laboratoria skoncentrowane są przede wszystkim na bieżących badaniach betonu w ramach kontroli produkcji. Poza badaniami betonu, są one również przygotowane do prowadzenia podstawowych badań kruszyw oraz wykonywania zarobów próbnych w procesie projektowania nowych receptur.

  W centralnych laboratoriach prowadzone są badania trwałościowe betonu m.in. nasiąkliwości, głębokości penetracji wody pod ciśnieniem, wodoszczelności, mrozoodporności, badania kruszyw oraz badania specjalistyczne np. struktury napowietrzenia betonu.

  Centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw i Laboratorium Betonu Annopol

  Zarówno centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw (CLBiK) mieszczące się w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 5b,jak i Laboratorium Betonu Annopol (LBA) należące do CEMEX Polska Sp. z o.o. są jednymi z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków badawczych prowadzących działalność w zakresie betonów i kruszyw. Umożliwiają prowadzenie badań nad opracowywaniem nowych i rozwojem już istniejących rozwiązań materiałowych. Wspierają proces kontroli produkcji.
  Laboratoria świadczą swe usługi na rzecz Wytwórni Betonów Towarowych i Kopalni Kruszyw CEMEX w Polsce, przez co zapewniają wsparcie dla wszystkich kontraktów realizowanych przez CEMEX Polska.

  ZAKRES BADAWCZY CLBiK i LBA:

  BETON

  Badanie mieszanki betonowej:

  • badanie konsystencji metodą stożka opadowego
  • badanie konsystencji metodą Vebe
  • badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczenia
  • badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
  • oznaczanie gęstości
  • badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej (metoda ciśnieniowa)

  Badanie betonu:

  • badanie wytrzymałości na ściskanie
  • badanie wytrzymałości na zginanie
  • gęstość betonu
  • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
  • przepuszczalność wody przez beton (wodoszczelność)
  • badanie nasiąkliwości betonu
  • badanie mrozoodporności betonu

  KRUSZYWA CLBiK

  • analiza sitowa z określeniem procentowej zawartości pyłów mineralnych
  • badanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
  • badanie zawartości zanieczyszczeń obcych
  • badanie wilgotności kruszywa
  • badanie nasiąkliwości kruszywa
  • badanie gęstości objętościowej kruszywa
  • badanie mrozoodporności kruszywa
  • badanie gęstości nasypowej kruszywa
  • badanie geometrycznych właściwości kruszyw – wskaźnik kształtu
  • oznaczanie kształtu ziarn – wskaźnik płaskości
  • badanie wytrzymałości na miażdżenie
  • badanie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles)

  Usługi specjalistyczne:

  • System symulacji i monitorowania cech młodego betonu w konstrukcji, Umożliwia badanie kalorymetryczności różnych mieszanek betonowych, symulację niektórych cech młodego betonu w konstrukcji (temperatura, dojrzałość, wytrzymałość, naprężenia wewnętrzne) jak również monitorowanie temperatury oraz dojrzałości betonu w elemencie konstrukcji. Pomaga w doborze optymalnego rozwiązania recepturowego pod kontem jego zastosowania w konstrukcji. Dzięki monitorowaniu temperatury młodego betonu pozwala kontrolować powstające gradienty temperatur, warunki dojrzewania betonu w konstrukcji i dojrzałość betonu w konstrukcji (wytrzymałość, optymalny czas rozszalowania).
  • AVA – Air Void Analyzer. Badanie charakterystyki porów powietrznych wprowadzonych do mieszanki betonowej za pomocą domieszek napowietrzających. Właściwa struktura porów powietrznych w betonie jest kluczowa dla zwiększenia jego odporności na cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Metoda szybka i stosunkowo tania, umożliwiająca badanie mieszanki betonowej na etapie jej wbudowywania.
  • Konsystencja mieszanek betonów samozagęszczalnych (SCC):
   • L-box. Miarą konsystencji rozumianej jako zdolność do płynięcia, jest różnica wysokości warstwy mieszanki betonowej w specjalnie skonstruowanym do tego urządzeniu w kształcie litery „L”.
   • V-tunel.  Miarą konsystencji jest czas przepływu mieszanki betonowej przez specjalnie skonstruowane urządzenie w kształcie litery „V”.
   • Rozpływ mieszanki badany za pomocą stożka Abrams’a. Miarą konsystencji jest wielkość rozpłynięcia się mieszanki betonowej na płycie.