Skip to main content

MENU

Specyfikacja

  Zbiór wszystkich istotnych wymagań dotyczących właściwości zarówno mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego nazywane jest w PN-EN 206-1 specyfikacją. Za prawidłowo przedłożoną producentowi betonu specyfikację odpowiedzialny jest wykonawca robót (odbiorca betonu). Wykonawca ten składając zamówienie lub przedkładając zapytanie, specyfikuje beton na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez projektanta. Ze względu na odpowiedzialność za uzyskane parametry wyprodukowanego betonu, norma podaje trzy rodzaje betonu, które mogą być specyfikowane i zamawiane u producenta. Są to:

  • beton projektowany
  • beton recepturowy
  • normowy beton recepturowy (NBR)

  Podział odpowiedzialności za poszczególne rodzaje betonu obrazuje poniższa tabela.

   Beton projektowanyBeton recepturowyNormowy beton recepturowy
  Projektant
  • ustalenie właściwości betonu
  • ustalenie właściwości betonu
  • badania wstępne 1)
  • ustalenie właściwości betonu
  • dobór betonu 2)
  Producent betonu
  • badania wstępne
  • produkcja
  • ocena zgodności
  • deklaracja zgodności
  • produkcja według składu
  • ocena zgodności
  • deklaracja zgodności
  • produkcja NBR
  • ocena zgodności
  • deklaracja zgodności
  Wykonawca
  • przekazanie specyfikacji producentowi betonu
  • badania odbiorcze
  • zabudowanie
  • pielęgnacja
  • przekazanie specyfikacji producentowi betonu
  • badania odbiorcze
  • zabudowanie
  • pielęgnacja
  • przekazanie specyfikacji producentowi betonu
  • zabudowanie
  • pielęgnacja
   

  1)       Za wykonanie badań wstępnych odpowiedzialna jest jednostka projektująca recepturę betonu i przekazująca ją w formie specyfikacji do producenta betonu - projektant lub wykonawca.

  2)       Beton dobierany jest z wykazu podanego w normie powołanej w kraju stosowania. Za badania wstępne NBR odpowiedzialna jest krajowa jednostka normalizacyjna. Dobrać NBR może projektant lub wykonawca.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl