Skip to main content

MENU

PERVIA beton jamisty

   

  Jak efektywnie odprowadzać wodę, dbając o środowisko?

  PERVIA to beton o strukturze otwartej nazywany potocznie betonem jamistym. Ma wysoką przepuszczalność przez co skutecznie odprowadza wodę deszczową do niższych warstw lub sytemu odwadniającego. Jest to proekologiczne rozwiązanie wspierające odpowiedzialną gospodarkę wodną.

  PERVIA  – właściwości

  • przepuszczalność wody ≥ 100 L/min/m2 
  • rozmiar kruszywa do 8 lub do 16 mm
  • zawartość pustek od 20% do 35%
  • wytrzymałość na zginanie ≥ 1.0 MPa 
  • wytrzymałość na ściskanie ≥ 8.0 MPa 
  • gęstość ≤ 2000 kg/m3
  • łatwy do ułożenia (ręcznie lub za pomocą rozściełacza)
  • możliwość barwienia w masie
  • możliwość wejścia na ułożoną warstwę betonu po 12-24 godzinach (w zależności od temperatury otoczenia)

  PERVIA  – zastosowania

  Warstwa drenażowa pod różnego rodzaju  nawierzchnie użytkowe takie jak:

  • poliuretan lany
  • kostka poliuretanowa
  • "sztuczna trawa"

  Najczęściej wykorzystywana jako podbudowa pod:

  • boiska sportowe
  • korty tenisowe
  • bieżnie lekkoatletyczne
  • place zabaw
  • siłownie plenerowe

  PERVIA  – korzyści

  • zastępując tradycyjne warstwy podbudowy PERVIĄ otrzymujemy w zamian:
   • materiał sztywny o znikomych odchyleniach od poziomu
   • możliwość zmniejszenia liczby  warstw podbudowy i/lub grubości warstw
   • brak ryzyka miejscowego ubytku kruszywa
  • szybkie odprowadzenie wody opadowej z terenu do podłoża
  • zwiększenie i wydłużenie retencji wody w przyrodzie
  • zmniejszenie spływu powierzchniowego wody do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych
  • skrócenie czasu budowy
  • konkurencyjna cena

  PERVIA – zawsze najwyższa jakość

  Do produkcji PERVIA używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

  Pobierz folder PERVIA

  Pobierz kartę techniczną PERVIA

   

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem ds. Produktów Specjalistycznych:
  Michał Kałużyński, tel. 605 744 260, e-mail: michal.kaluzynski@cemex.com