Skip to main content

MENU

Stabilizacje i podsypki

  Stabilizacje i podsypki firmy CEMEX

  Stabilizacje, podsypki i chude betony produkowane w zakładach CEMEX Polska to przede wszystkim:

  • szeroki zakres zastosowań
  • wysoka jakość
  • zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami
  • oszczędność kosztów i czasu – optymalna wilgotność mieszanek zapewnia osiągniecie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego przy stosunkowo niskim zużyciu energii

  Składniki stabilizacji, podsypek i chudych betonów

  Do produkcji stabilizacji, chudych betonów i podsypek stosowane są wyselekcjonowane składniki o ustalonej przydatności i są to:
  • cementy portlandzkie, portlandzkie mieszane oraz hutnicze
  • kruszywa naturalne: piaski, żwiry, mieszanki kruszywowe
  • popiół lotny 
  • woda

  Cechy charakterystyczne

  Podsypki i stabilizacje produkowane w zakładach CEMEX Polska oparte są wyłącznie na składnikach zgodnych z Polskimi Normami.Szczególnie ważnym parametrem tego typu mieszanek jest ich wilgotność. Zarówno zbyt wysoka jak i zbyt niska wilgotność tych mieszanek jest przyczyną trudności ich poprawnego zagęszczenia i uzyskanie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego.Wilgotność ta, zwana wilgotnością optymalną, zawsze jest ustalana laboratoryjnie na etapie opracowywania recepty.
  Stosowane na naszych wytwórniach sondy wilgotnościowe pozwalają na pełną kontrolę tego parametru,  dzięki temu nasze podsypki i stabilizacje charakteryzują się powtarzalnością parametrów, a co za tym idzie łatwością układania i zagęszczania.

  Zastosowania

  Stabilizacje i chude betony:

  • podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych
  • podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych
  • podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności
  • podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych

  Podsypki

  Produkowane w zakładach CEMEX Polska podsypki piaskowo-cementowe doskonale sprawdzają się, jako wyrównujące podłoże pod elementy małej architektury (ulic i ogrodów):
  • kostkę brukową
  • krawężniki
  • płyty chodnikowe
  • korytka odwadniające
  • elementy dekoracji ulic i ogrodów

  Dokumenty odniesienia

  Produkowane przez nas stabilizacje i chude betony zgodne są z obowiązującymi Polskimi Normami:
  • PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  • PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowy z chudego betonu

  Parametry techniczne

  Wytrzymałość na ściskanie:
  • stabilizacje - 0,5 do 5,0 MPa (0.5-1.5MPa, 1.5-2.5MPa, 2.5-5MPa)
  • chudy beton – 6-9 MPa
  • wskaźnik mrozoodporności – 0,6 do 0,7
  • optymalna wilgotność mieszanki zapewniająca możliwość maksymalnego zagęszczenia