Skip to main content

MENU

Betony zwykłe konstrukcyjne

  Betony konstrukcyjne

  Beton Zwykły

  Betony zwykłe konstrukcyjne produkowane w zakładach CEMEX Polska to przede wszystkim:

  • szeroki zakres zastosowań
  • wysoka jakość produktu
  • konsystencja zapewniająca łatwe układanie przy użyciu tradycyjnych metod zagęszczania
  • szeroki wybór klas wytrzymałości na ściskanie i ekspozycji
  • zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami

  Składniki betonu zwykłego

  Do produkcji betonu zwykłego stosowane są wyselekcjonowane składniki o ustalonej przydatności. W przypadku betonów zwykłych są to:

  • cementy portlandzkie, portlandzkie mieszane oraz hutnicze w klasach wytrzymałości 32,5 i 42,5
  • kruszywa naturalne: piaski, żwiry, grysy
  • dodatki mineralne: popiół lotny
  • domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu
  • woda

  Cechy charakterystyczne

  Betony zwykłe konstrukcyjne produkowane są w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C45/55 oraz we wszystkich klasach ekspozycji (parametr związany z oddziaływaniem środowiska na beton po jego zabudowaniu w konstrukcji).

  Najczęściej stosowana półciekła konsystencja mieszanki pozwala na jej ułożenie przy zastosowaniu  tradycyjnych wibratorów do betonu.

  Zgodność z obowiązującymi normami

  Produkcja betonów zwykłych odbywa się w oparciu o normę PN-EN 206 wraz z dokumentem technicznym PN-B-06265:2004.
  Na naszych węzłach do produkcji betonu używane są wyłącznie składniki zgodne z obowiązującymi wymaganiami:

  • cementy zgodne z PN-EN 197-1
  • kruszywa zgodne z PN-EN 12620
  • dodatki (jednym z popularniejszych jest popiół lotny zgodny z PN-EN 450)
  • domieszki zgodne z PN-EN 934-2
  • woda, której przydatność określa PN-EN 1008

  Beton zwykły - zastosowania

  Wszystkie elementy konstrukcji o ile nie zostały wyspecyfikowane żadne dodatkowe/specjalne wymagania w stosunku do betonu i mieszanki betonowej, jakie powinny być użyte do ich wykonania:

  • fundamenty (z wyjątkiem fundamentów masywnych, konstrukcji wykonywanych pod wodą itp.)
  • ściany, słupy (o ile nie przewiedziano ich wykonania np. z betonu architektonicznego)
  • stropy (z wyjątkiem np. stropodachów specjalnego przeznaczenia) schody
  • inne (o ile skomplikowany kształt i gęste zbrojenie nie warunkują zastosowania specjalnej mieszanki i/lub sposobu jej wbudowywania)