Skip to main content

MENU

Betony posadzkowe

  Betony posadzkowe

  Posadzki

  Betony posadzkowe produkowane w zakładach CEMEX Polska to przede wszystkim:

  • obniżony skurcz (zmniejszone ryzyko wystąpienia niekontrolowanych spękań posadzki)
  • wysoka jakość posadzki
  • odporność na wydzielanie się wody z mieszanki betonowej w trakcie jej układania 

  Składniki betonu

  Do produkcji betonów posadzkowych stosowane są wyselekcjonowane składniki o ustalonej przydatności i są to:
  • cementy portlandzkie, portlandzkie mieszane oraz hutnicze
  • kruszywa naturalne: piaski i żwiry
  • domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu
  • woda

  Cechy charakterystyczne

  Betony posadzkowe produkowane w zakładach CEMEX Polska charakteryzują się niskim skurczem podczas twardnienia a także odpornością na wydzielanie się wody (tzw. bleeding) podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
  Najczęściej produkowane klasy wytrzymałości na ściskanie to C20/25 do C30/37, jednak na życzenie Klientów projektujemy i produkujemy betony również w wyższych klasach oraz betony spełniające wymagania dodatkowe np. określony stopień wodoszczelności czy nasiąkliwość. 

  Zgodność z obowiązującymi normami

  Produkcja betonów odbywa się w oparciu o normę PN-EN 206 wraz z dokumentem technicznym PN-B 06265:2004. Na życzenie klienta produkujemy beton również według specyfikacji technicznych uwzględniających dodatkowe wymagania dla betonów posadzkowych. Przy opracowywaniu receptur uwzględniamy również wynikające z doświadczenia sugestie i indywidualne wymagania Klientów.

  Zastosowania

  • posadzki
  • posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo
  • posadzki przemysłowe zacierane na ostro

  Parametry techniczne

  • wytrzymałość posadzki na ściskanie >25 MPa
  • wskaźnik w/c <0,5
  • wodoszczelność betonu >W6
  • nasiąkliwość posadzki <5%