Skip to main content

MENU

Betony monolityczne

  Betony produkowane w zakładach CEMEX Polska, przeznaczone do wznoszenia konstrukcji monolitycznych i masywnych to przede wszystkim:

  • zminimalizowane ryzyko powstania rys termicznych
  • niska ilość wydzielanego ciepła
  • wysoka jakość
  • trwałość konstrukcji
  • zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami

   

  Składniki betonu

  Składniki produkowanych przez nas betonów przeznaczonych do wznoszenia obiektów monolitycznych i masywnych zawsze są zgodne z postanowieniami aktualnych norm. Do tego rodzaju betonów, ze względu na specyfikę elementów stosowane są:
  • cementy o niskim cieple hydratacji, zazwyczaj CEM III/32,5N-NA, CEM III/32,5N LH/HSR/NA
  • popiół lotny
  • piasek
  • kruszywa naturalne: żwiry, jeśli to możliwe o uziarnieniu do 32mm
  • domieszki uplastyczniające
  • domieszki opóźniające wiązanie
  • woda

  Cechy charakterystyczne

  Odpowiedni dobór składników (właściwy rodzaj cementu i jego ilość oraz stosowanie domieszek opóźniających wiązanie i twardnienia) sprawia, że produkowane w zakładach CEMEX Polska betony przeznaczone do wznoszenia konstrukcji monolitycznych charakteryzują się szczególnie niską ilością wydzielanego ciepła podczas twardnienia betonu – dzięki temu zostają zminimalizowane naprężenia termiczne występujące w dojrzewającym betonie, a co za tym idzie, również występowanie zarysowań elementu.
  Betony do konstrukcji monolitycznych i masywnych cechuje również wysoka wodoszczelność >W8 oraz wysoka odporność na agresję chemiczną środowiska.

  Zastosowania

  Konstrukcje monolityczne i masywne:

  • płyty fundamentowe
  • zapory
  • tamy
  • oczyszczalnie ścieków

  Parametry techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie (powyżej 20 MPa)
  • wodoszczelność >W8
  • mała ilość ciepła wydzielana w trakcie twardnienia betonu 
  • wysoka trwałość w warunkach agresji chemicznej