Skip to main content

MENU

GRUNTON mieszanki wypełniające

  GRUNTON – mieszanki wypełniające

  Zobacz jak możesz ułatwić sobie pracę stosując GRUNTON

  GRUNTON – mieszanki wypełniające GRUNTON – mieszanki wypełniające

  Budowa Kanalizacji i Wodociągu

  Jak doskonale wypełnić wykop?

  Budowa infrastruktury podziemnej, szczególnie w rejonie ruchliwych ulic, wymaga dobrej organizacji pracy. W realizacjach takich jak budowa kanalizacji czy budowa wodociągu, roboty należy wykonywać szybko i bardzo dokładnie, aby zapobiec późniejszym awariom, np. osiadaniu nawierzchni wskutek niedostatecznego zagęszczenia gruntu. Rozwiązania tradycyjne takie jak np. zamułka piaskowa często niespełnianą oczekiwań firm wykonawczych ze względu na trudności w zabudowie. Firma CEMEX przygotowała dla Klientów rodzinę mieszanek GRUNTON, przeznaczonych do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów itp.

  GRUNTON – gwarancja całkowitego wypełnienia

  Ciekła konsystencja produktów GRUNTON gwarantuje ich doskonałe właściwości wypełniające. Mieszanki są samozagęszczalne – nie wymagają użycia dodatkowej energii w celu ich zagęszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowują właściwości bardzo dobrze zagęszczonego gruntu. Na budowę dostarcza się je betonomieszarkami, a rozładunek 1 m³ mieszanki trwa tylko 5 minut. Ponadto, dzięki tym właściwościom, budowa kanalizacji lub budowa wodociągu w obszarach gęstej zabudowy jest bezpieczna (brak zagrożenia uszkodzenia ścian fundamentowych okolicznych budynków podczas stosowania sprzętu zagęszczającego grunt).

  GRUNTON – doskonałe właściwości

  • płynna konsystencja (zapewnia dokładne otulenie rurociągów i wypełnienie wykopów)
  • znacznie lepsze zdolności wypełniające niż np. zamułka piaskowa
  • wytrzymałość – podobna do zagęszczonego gruntu*
  • możliwość wykopania przy pomocy tradycyjnego sprzętu do robót ziemnych
  • zgodność z Rekomendacją Techniczną IBDiM nr RT/2013-02-0130 lub Kartą Techniczną*
  • samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania
  • po stwardnieniu – w całej objętości jednorodne parametry zbliżone do zagęszczonego gruntu (np. wskaźnik zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia, wskaźnik nośności CBR)*
  • brak osiadania po związaniu

  * w zależności od wariantu produktu – szczegóły na temat parametrów technicznych znajdują się w Kartach Technicznych oraz Rekomendacji Technicznej nr RT/2013-02-0130.

  GRUNTON – korzyści wynikające z zastosowania

  • krótsza budowa wodociągu lub kanalizacji wynikające z braku konieczności zagęszczania, itp.
  • niższe koszty robocizny, sprzętu oraz utrzymania sieci
  • szybsze prowadzenie robót w specyficznych warunkach (np. na obszarach zabytkowych)
  • zmniejszone ryzyko uszkodzenia instalacji podczas budowy, możliwość zwężania wykopów
  • bezpieczna budowa kanalizacji lub wodociągu dla otaczających budynków w warunkach gęstej zabudowy.

  GRUNTON – warianty produktu

  GRUNTON DR
  GRUNTON DR to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm. Mieszanki tego typu doskonale sprawdzają się podczas wypełniania wykopów wąsko przestrzennych, nieczynnych zbiorników, kolektorów wyłączonych z eksploatacji itp. GRUNTON DR dostępny jest w szerokim zakresie wytrzymałości na ściskanie -  od 0 do 10 MPa. GRUNTON DR może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu.

  GRUNTON GR
  GRUNTON GR to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 16 mm. Mieszanki tego typu doskonale sprawdzają się do wymiany gruntów nienośnych oraz jako ulepszone podłoże lub podbudowa w budownictwie komunikacyjnym. GRUNTON GR dostępny jest w szerokim zakresie wytrzymałości na ściskanie - od 0 do 10 MPa. GRUNTON GR może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu.

  GRUNTON Pipe Filler
  GRUNTON Pipe Filler to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm. Mieszanki tego typu zostały zaprojektowane do wypełniania przestrzeni o niewielkich prześwitach. Mieszanki te charakteryzują się doskonałą płynnością oraz urabialnością. GRUNTON Pipe Filler jest szczególnie polecany do wypełniania nieczynnych instalacji, rur oraz przestrzeni międzyrurowych podczas budowy przecisków lub podczas renowacji sieci wod-kan. GRUNTON Pipe Filler może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu. 

  GRUNTON Rapid
  GRUNTON Rapid to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 16 mm. Mieszanki GRUNTON Rapid produkowane są w konsystencji S1/S2, jednak nie wymagają wibrowania podczas układania. Ze względu na bardzo szybkie uzyskiwanie nośności warstwy wykonanej z mieszanek GRUNTON Rapid polecany jest szczególnie tam, gdzie szybkość realizacji inwestycji jest szczególnie istotna (np. awarie sieci wod-kan w pasie jezdni itp.)

  GRUNTON – możliwe zastosowania mieszanek

  Wypełnianie wykopów liniowych

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceMieszanki GRUNTON pozwalają na wypełnianie liniowych wykopów wąskoprzestrzennych bez ryzyka niedogęszczenia. Możliwe jest również zwężanie wykopów standardowych, co przyspiesza budowę i przynosi znaczne korzyści ekonomiczne. Stosując GRUNTON, eliminujemy także ryzyko osiadania nawierzchni wskutek niedogęszczenia gruntu w trudno dostępnych miejscach.

  Wypełnianie nieczynnych przewodów rurowych i kanałów

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceProdukty GRUNTON gwarantują całkowite wypełnienie przekroju kanału, a co za tym idzie – spadek ryzyka zarwania się powierzchni. Gotowe mieszanki, dostarczane betonowozami, rozładowuje się bezpośrednio do kanału (należy zapewnić odpowietrzenie).

  Wypełnianie przestrzeni pierścieniowych

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceMieszanki GRUNTON umożliwiają całkowite wypełnienie przestrzeni pierścieniowych. Pozwala to w znacznym stopniu uniknąć często występującego i powodującego korozję zjawiska powstawania wody kondensacyjnej między rurą tłoczną a okładzinową. Produkty GRUNTON wypełniają nawet najmniejsze wolne przestrzenie.

  Wypełnianie pustych przestrzeni podczas budowy tuneli

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceAby umożliwić szybką i bezproblemową budowę tuneli, należy wypełnić puste przestrzenie między ich obudową a gruntem. Mieszanki GRUNTON umożliwiają dokładne osłonięcie obudowy tunelu oraz całkowite wypełnienie wszystkich dających się odpowietrzyć pustych przestrzeni.

  Wypełnianie wyeksploatowanych zbiorników podziemnych

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceStosowanie tradycyjnej metody wypełniania wyeksploatowanych zbiorników podziemnych – za pomocą wody i piasku – nie zapewnia ich całkowitego wypełnienia. Pod obciążeniem może dojść do zarwania znajdującej się nad nimi nawierzchni. Produkty GRUNTON eliminują takie ryzyko. Wypełniają nawet najmniejsze puste przestrzenie, zabezpieczając tym samym wysłużone instalacje przed zawaleniem. Ponadto alkaliczne właściwości mieszanek GRUNTON przyczyniają się do ochrony ścian zbiornika przed korozją.

  Wypełnianie wyremontowanych lub nieczynnych przejść i przejazdów podziemnych

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceMieszanki GRUNTON umożliwiają dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy nową a starą konstrukcją wyremontowanych przejść i przejazdów podziemnych. Gwarantują również całkowite wypełnienie nieczynnych obiektów. W konsekwencji – znika ryzyko osiadania i zawalenia powierzchni.

  Wypełnianie za fundamentami i zabezpieczanie przestrzeni roboczych

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceZastosowanie mieszanek GRUNTON do wtórnego wypełniania przestrzeni roboczych za fundamentami zapobiega osiadaniu warstw leżących wyżej.

  Wymiana gruntów nienośnych i wgłębne wzmacnianie gruntów

  GRUNTON – mieszanki wypełniająceSzeroki zakres wytrzymałości oraz wysoka płynność mieszanek GRUNTON czyni z nich doskonały materiał do wymiany gruntów nienośnych pod konstrukcje budowlane lub jako materiał iniekcyjny w technologiach wgłębnego wzmacniania gruntów nienośnych.

  GRUNTON – mieszanki wypełniające

  GRUNTON – zawsze najwyższa jakość

  Do produkcji mieszanek GRUNTON używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji.

  Pobierz folder GRUNTON

  Pobierz kartę techniczną GRUNTON GR

  Pobierz kartę techniczną GRUNTON DR

  Pobierz kartę techniczną GRUNTON PIPE FILLER

  Pobierz kartę techniczną GRUNTON RAPID

  Pobierz kartę charakterystyki GRUNTON

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem ds. Produktów Specjalistycznych:
  Łukasz Strzałka, tel. 693 210 273, e-mail: lukasz.strzalka@cemex.com