Skip to main content

MENU

PROMPTIS beton szybkotwardniejący

  Jak skrócić czas budowy?

  Rynek budowlany podlega ciągłym zmianom, a co za tym idzie, budowy trwają coraz krócej. Inwestorzy oczekują jak najszybszych realizacji projektów. Aby temu sprostać, firmy budowlane stale poszukują nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów.

  W tym celu firma CEMEX stworzyła nowoczesny beton PROMPTIS, umożliwiający znaczne skrócenie czasu budowy.

  PROMPTIS – dwa razy krótszy czas budowy

  Szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej betonu PROMPTIS oraz dobra organizacja pracy na budowie umożliwiają dwukrotne wykorzystanie tych samych szalunków w ciągu jednego dnia. Formy można zdjąć już 4 godziny po zakończeniu betonowania elementu (w temperaturze 20ºC) i ponownie je wykorzystać – trwa to kilkakrotnie krócej niż w przypadku tradycyjnych betonów.

  PROMPTIS – doskonałe właściwości

  • beton towarowy spełniający wymagania nomy PN-EN 206
  • produkowany w klasach wytrzymałości na ściskanie: C25/30; C30/37; C35/45 oraz wyższych
  • konsystencja: S4 (16 do 21 cm, badanie stożkiem Abramsa), S5 (powyżej 22 cm, badanie stożkiem Abramsa) lub jako beton samozagęszczalny o wysokim rozpływie i zdolności do szczelnego wypełniania szalunków o skomplikowanych kształtach
  • urabialność: do 2 h (w zależności od receptury betonu oraz temperatury otoczenia)
  • może być podawany pompą
  • wylewanie, układanie i zagęszczanie – jak w przypadku betonów tradycyjnych
  • wytrzymałość wczesna po 12 h – 12 MPa (w 20°C)*; po 4 h – 4 MPa (w 20°C)*
  • utrzymanie konsystencji > 90 min.

  Na życzenie Klienta dostępne są inne rodzaje betonu PROMPTIS o podwyższonej wytrzymałości wczesnej.

  PROMPTIS – możliwe zastosowania

  Ze względu na szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej beton PROMPTIS polecany jest szczególnie w sytuacjach, w których jego właściwości przyniosą wymierne techniczne oraz ekonomiczne korzyści.

  Zastosowanie betonów PROMPTIS:

  • w budynkach (filary, ściany, belki, płyty, panele)
  • w zakładach produkujących prefabrykaty (belki, panele, inne elementy betonowe)
  • w budownictwie lądowym (wysokie ściany, tunele, drogi)
  • przy budowie przystanków autobusowych oraz torowisk kolejowych i tramwajowych
  • przy stawianiu terminali płatniczych na autostradach
  • przy wznoszeniu budynków, stref logistycznych i magazynowych

  PROMPTIS – korzyści wynikające z zastosowania

  • Skrócenie czasu budowy
   • szybka rotacja form prowadząca do przyspieszenia wznoszenia ścian, filarów i innych elementów.
  • Niższe koszty budowy
   • mniejsze opłaty za wynajem sprzętu budowlanego, szczególnie szalunków
   • brak opłat wynikających z opóźnień na placu budowy
   • szybkie oddanie konstrukcji do użytku

  Porównaj PROMPTIS z tradycyjnymi betonami

  Wytrzymałość wczesna betonu PROMPTIS a betonów tradycyjnych

  PROMPTIS – zawsze najwyższa jakość

  Do produkcji betonów PROMPTIS używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych zakładach wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

  * w zależności od wariantu produktu. Podany czas liczony jest od zakończenia wbudowania mieszanki betonowej.

  Pobierz folder PROMPTIS

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem ds. Produktów Specjalistycznych:
  Marek Dmochowski, tel. 691 393 125, e-mail: marek.dmochowski@cemex.com