Skip to main content

MENU

INSULARIS EPS beton lekki

  JAK SZYBKO WYRÓWNAĆ PODŁOŻE I OCIEPLIĆ BUDYNEK?

  Stale rosnące koszty energii, zachęcają inwestorów do stosowania coraz bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań zarówno przy budowie jak i prze renowacji istniejących budynków. Biorąc pod uwagę nowoczesne trendy  oraz coraz wyższe oczekiwania rynku budowlanego, firma CEMEX przygotowała dla klientów rodzinę lekkich
  i termoizolacyjnych betonów  INSULARIS EPS, służących do wykonywania i profilowania spadków podczas budowy lub renowacji  płaskich stropodachów, izolacji posadzek oraz ścian fundamentowych, a także do różnego rodzaju wypełnień, gdzie pożądana jest dobra izolacyjność termiczna.

  INSULARIS EPS – szybkość i dokładność wykonania izolacji

  Styrobetony INSULARIS EPS produkowane są na skomputeryzowanym węźle betoniarskim, dostarczane na budowę betonomieszarkami i podawane pompami. Dzięki temu układanie produktu jest bardzo szybkie i łatwe. Wysoka plastyczność materiału gwarantuje dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, a także łatwo otula różnego rodzaju filary, słupy i schody. Pozwala to uniknąć uciążliwego docinania tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, oraz związanych z tym niedokładności montażu.  Warianty styrobetonu INSULARIS EPS o niższej plastyczności pozwalają na łatwe układanie
  i profilowanie warstw spadkowych na płaskich stropodachach.

  INSULARIS EPS – doskonałe właściwości

  • konsystencja pozwalająca na szybkie i  łatwe układanie, wyrównywanie i zagęszczanie warstw mieszanki
  • zachowanie konsystencji – do 90 min (z możliwością wydłużenia wg potrzeb klienta)
  • możliwość podawania pompą
  • lekkość – mieszanki INSULARIS EPS dostępne w klasach gęstości od 600 kg/m3 do 1600 kg/m3
  • wytrzymałość na ściskanie – od 0,5 MPa do 8,0 MPa
  • dobra izolacyjność termiczna
  • możliwość wejścia na ułożoną warstwę betonu INSULARIS EPS po 24-48 godzinach (w zależności od temperatury otoczenia oraz wariantu produktu)


  Rys.  Porównanie współczynnika przewodnictwa cieplnego INSULARIS EPS oraz betonów zwykłych

  INSULARIS EPS – możliwe zastosowania

  Produkt przeznaczony do stosowania jako:

  • wyrównawcza warstwa termoizolacyjna pod podkłady podłogowe SLID
  • chudy beton o podwyższonej izolacyjności termicznej

   

  • warstwa wypełniająco-izolacyjna do stosowania  podczas rekonstrukcji i remontów (np. drewniane konstrukcje stropów)

   

  • spadkowa warstwa termoizolacyjna płaskich dachów i tarasów

   

  a także jako:

  • warstwa wypełniająco-izolacyjna do wypełniania wykopów wokół przewodów ciepłowniczych, wodociągów z ciepłą wodą itp.
  • wypełnienie izolacyjne wokół ścian fundamentowych, basenów itp.

  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  INSULARIS EPS – korzyści ze stosowania

  • skrócenie czasu budowy i znaczne ograniczenie kosztów robocizny
  • niska gęstość umożliwia zastosowanie INSULARIS jako warstwę wyrównawczo-termoizolacyjną na stropach drewnianych, stropodachach itp.
  • oszczędność energii cieplnej:
   • warstwa spadkowa na dachach płaskich wykonana z INSULARIS EPS stanowi jednocześnie izolację cieplną. INSULARIS EPS umożliwia także łatwe wykonanie termoizolacji wokół rur ciepłowniczych
   • zastosowany w miejsce chudego betonu poprawia izolacyjność podłóg i posadzek na gruncie (współczynnik przewodzenia ciepła INSULARIS EPS niższy o minimum 30% vs beton tradycyjny)
  • zastosowany jako warstwa wyrównawcza eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwą jastrychu (np. jak w przypadku stosowania płyt styropianowych)
  • doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednocześnie chroniąc je przed stratami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi
  • INSULARIS EPS zastosowany jako podłoże pod podkład podłogowy pozwala na dokładne wyrównanie podłoża
   i w konsekwencji na niższe zużycie o ok. 15-20% materiału jastrychowego
  • brak konieczności magazynowania materiałów – INSULARIS EPS dostarczany jest na budowę betonomieszarką i może być podawany pompą do betonu
  • porządek na placu budowy – brak uciążliwych i trudnych do sprzątnięcia uciążliwych odpadów z płyt styropianowych

  INSULARIS EPS – zawsze najwyższa jakość

  Do produkcji INSULARIS EPS używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana
  w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

  Pobierz folder INSULARIS EPS

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem ds. Produktów Specjalistycznych:
  Łukasz Strzałka, tel. 693 210 273, e-mail: lukasz.strzalka@cemex.com