Skip to main content

MENU

INSULARIS EPS beton lekki

  JAK SZYBKO WYRÓWNAĆ PODŁOŻE I OCIEPLIĆ BUDYNEK?

  Stale rosnące koszty energii, zachęcają inwestorów do stosowania coraz bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań zarówno przy budowie jak i prze renowacji istniejących budynków. Biorąc pod uwagę nowoczesne trendy  oraz coraz wyższe oczekiwania rynku budowlanego, firma CEMEX przygotowała dla klientów rodzinę lekkich
  i termoizolacyjnych betonów  INSULARIS EPS, służących do wykonywania i profilowania spadków podczas budowy lub renowacji  płaskich stropodachów, izolacji posadzek oraz ścian fundamentowych, a także do różnego rodzaju wypełnień, gdzie pożądana jest dobra izolacyjność termiczna.

  INSULARIS EPS – szybkość i dokładność wykonania izolacji

  Styrobetony INSULARIS EPS produkowane są na skomputeryzowanym węźle betoniarskim, dostarczane na budowę betonomieszarkami i podawane pompami. Dzięki temu układanie produktu jest bardzo szybkie i łatwe. Wysoka plastyczność materiału gwarantuje dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, a także łatwo otula różnego rodzaju filary, słupy i schody. Pozwala to uniknąć uciążliwego docinania tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, oraz związanych z tym niedokładności montażu.  Warianty styrobetonu INSULARIS EPS o niższej plastyczności pozwalają na łatwe układanie
  i profilowanie warstw spadkowych na płaskich stropodachach.

  INSULARIS EPS – doskonałe właściwości

  • konsystencja pozwalająca na szybkie i  łatwe układanie, wyrównywanie i zagęszczanie warstw mieszanki
  • zachowanie konsystencji – do 90 min (z możliwością wydłużenia wg potrzeb klienta)
  • możliwość podawania pompą
  • lekkość – mieszanki INSULARIS EPS dostępne w klasach gęstości od 600 kg/m3 do 1600 kg/m3
  • wytrzymałość na ściskanie – od 0,5 MPa do 8,0 MPa
  • dobra izolacyjność termiczna
  • możliwość wejścia na ułożoną warstwę betonu INSULARIS EPS po 24-48 godzinach (w zależności od temperatury otoczenia oraz wariantu produktu)


  Rys.  Porównanie współczynnika przewodnictwa cieplnego INSULARIS EPS oraz betonów zwykłych

  INSULARIS EPS – możliwe zastosowania

  Produkt przeznaczony do stosowania jako:

  • wyrównawcza warstwa termoizolacyjna pod podkłady podłogowe SLID
  • chudy beton o podwyższonej izolacyjności termicznej

   

  • warstwa wypełniająco-izolacyjna do stosowania  podczas rekonstrukcji i remontów (np. drewniane konstrukcje stropów)

   

  • spadkowa warstwa termoizolacyjna płaskich dachów i tarasów

   

  a także jako:

  • warstwa wypełniająco-izolacyjna do wypełniania wykopów wokół przewodów ciepłowniczych, wodociągów z ciepłą wodą itp.
  • wypełnienie izolacyjne wokół ścian fundamentowych, basenów itp.

  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  INSULARIS EPS – korzyści ze stosowania

  • skrócenie czasu budowy i znaczne ograniczenie kosztów robocizny
  • niska gęstość umożliwia zastosowanie INSULARIS jako warstwę wyrównawczo-termoizolacyjną na stropach drewnianych, stropodachach itp.
  • oszczędność energii cieplnej:
   • warstwa spadkowa na dachach płaskich wykonana z INSULARIS EPS stanowi jednocześnie izolację cieplną. INSULARIS EPS umożliwia także łatwe wykonanie termoizolacji wokół rur ciepłowniczych
   • zastosowany w miejsce chudego betonu poprawia izolacyjność podłóg i posadzek na gruncie (współczynnik przewodzenia ciepła INSULARIS EPS niższy o minimum 30% vs beton tradycyjny)
  • zastosowany jako warstwa wyrównawcza eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwą jastrychu (np. jak w przypadku stosowania płyt styropianowych)
  • doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednocześnie chroniąc je przed stratami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi
  • INSULARIS EPS zastosowany jako podłoże pod podkład podłogowy pozwala na dokładne wyrównanie podłoża
   i w konsekwencji na niższe zużycie o ok. 15-20% materiału jastrychowego
  • brak konieczności magazynowania materiałów – INSULARIS EPS dostarczany jest na budowę betonomieszarką i może być podawany pompą do betonu
  • porządek na placu budowy – brak uciążliwych i trudnych do sprzątnięcia uciążliwych odpadów z płyt styropianowych

  INSULARIS EPS – zawsze najwyższa jakość

  Do produkcji INSULARIS EPS używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana
  w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

  Pobierz folder INSULARIS EPS

  Pobierz kartę techniczną INSULARIS EPS

  Pobierz kartę charakterystyki INSULARIS EPS

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem ds. Produktów Specjalistycznych:
  Łukasz Strzałka, tel. 693 210 273, e-mail: lukasz.strzalka@cemex.com