Skip to main content

MENU

FIBRON CR – fibrobetonowe konstrukcje budowlane

  FIBRON CR jest nowoczesnym materiałem umożliwiającym szybsze wykonywanie różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych. Wysoka zawartość włókien rozproszonych w znacznym stopniu redukuje lub w niektórych przypadkach zupełnie eliminuje zastosowanie zbrojenia ciągłego prętami stalowymi. Zastosowanie FIBRON CR zwiększa nośność oraz trwałość wykonywanych konstrukcji i szczególnie polecany jest do stosowania jako materiał na:

  • ławy i stopy fundamentowe
   FIBRON CR może być stosowany do wykonywania ław fundamentowych domów jednorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych i innych obiektów. Zastosowane makrowłókna konstrukcyjne pozwalają w całości zrezygnować z tradycyjnego zbrojenia stalowego w postaci prętów, co przyśpiesza i upraszcza proces wykonywania fundamentów, a w konsekwencji staje się rozwiązaniem tańszym od tradycyjnego.
   Zastosowanie FIBRON CR z syntetycznymi włóknami konstrukcyjnymi jest uzasadnione także ze względu na ryzyko korozji stali zbrojeniowej.
  • ściany
   FIBRON CR może być zastosowany do wykonywania ścian piwnicznych, fundamentowych oraz kondygnacji nadziemnych. Pozwala skrócić czas przygotowania do betonowania oraz umożliwia zmniejszenie grubości ścian.
  • płyty na gruncie
   FIBRON CR eliminuje zastosowanie siatek stalowych przy wykonywaniu podłóg na gruncie. Znacząco ułatwia i przyspiesza wykonanie oraz eliminuje ryzyko związane z nieodpowiednim usytuowaniem siatek w płycie.
  • płyty na palach
   W obszarach złych warunków gruntowych, FIBRON CR może być stosowany do wykonywania konstrukcji płyty posadowionych na palach.
  • nadbeton w stropach gęstożebrowych
   FIBRON CR zastosowany jako nadbeton w stropach gęstożebrowych redukuje możliwość wystąpienia pęknięć.

  FIBRON CR dostępny jest w klasach wytrzymałości na ściskanie od C20/25 oraz konsystencji od S2 aż do betonów samozagęszczalnych, gdzie nie ma potrzeby stosowania wibratorów wgłębnych.
   

  Pobierz folder FIBRON

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym Kierownikiem Rozwoju Sprzedaży:
  Michał Kałużyński, tel. 605 744 260, e-mail: michal.kaluzynski@cemex.com