Skip to main content

MENU

Normowy beton recepturowy (NBR)

    Nowa norma PN-EN 206-1 dopuszcza specyfikację normowego betonu recepturowego. Normowy beton recepturowy powinien być stosowany jedynie jako beton zwykły w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Maksymalna klasa wytrzymałości na ściskanie, dopuszczona przez normę to C16/20 dla klas ekspozycji X0 oraz XC1, chyba, że postanowienia w kraju stosowania mówią inaczej. Za przeprowadzenie badań wstępnych normowego betonu recepturowego odpowiedzialna jest krajowa jednostka normalizacyjna. Specyfikacja lub zamówienie na normowy beton recepturowy musi zawierać:

    • powołanie się na normę przyjętą w kraju stosowania betonu, określającą odpowiednie wymagania
    • oznaczenie betonu w tej normie

    Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl