Skip to main content

MENU

Normowe właściwości i klasyfikacje mieszanki betonowej i betonu stwardniałego

  Z punktu widzenia spełnienia wymagań normy koniecznym jest zaznajomienie się z szeregiem własności zarówno mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego, które mają wpływ na to co może zostać zbudowane w konstrukcję betonową. Zagadnienie to można ująć za normą w odpowiednich klasach a mianowicie:

  • klasa ekspozycji związana z oddziaływaniem środowiska
  • klasa konsystencji związana ściśle z metodą pomiaru
  • klasa uziarnienia związana z maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa
  • klasa wytrzymałości na ściskanie
  • klasa gęstości betonu lekkiego

  oraz

  • klasa zawartości chlorków
  • rozwój wytrzymałości betonu w 20oC
  • inne właściwości betonu (wodoszczelność lub penetracja wody pod ciśnieniem, ognioodporność, mrozoodporność, nasiąkliwość)

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl