Skip to main content

MENU

Tabelka - PN-B-06265:2004 / Zalecane wartości graniczne dla składu oraz właściwości betonu

  Zalecane wartości graniczne dla składu oraz właściwości betonu

  Klasy ekspozycji
   Brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozjąKorozja spowodowana karbonatyzacjąKorozja wywołana chlorkamiZamrażanie/rozmrażanieŚrodowiska chemicznie agresywneAgresja wywołana ścieraniem *)
  Woda morskaChlorki niepochodzące z wody morksiej
   X0XC1XC2XC3XC4XS1XS2XS3XD1XD2XD3XF1XF2XF3XF4XA1XA2XA3XM1XM2XM3
  Maksymalne w/c-0,650,600,600,500,500,450,450,550,550,450,550,550,500,450,550,500,450,550,550,45
  Minimalna klasa wytrzymałościC8/10C16/20C16/20C20/25C25/30C30/37C35/45C35/45C30/37C30/37C35/45C30/37C25/30C30/37C30/37C30/37C30/37C35/45C30/37C30/37C35/45
  Minimalna zawartość cementu (kg/m3)-260280280300300320340300300320300300320340300320360300300320
  Minimalna zawartosć CEM I 32,5 i CEM II/A 32,5 przy k=0,2 (kg/m3)-250260260280280300310280280300280b)b)b)280300330280280300
  Minimalna zawartość CEM I 42,5 i CEM II/A 42,5 przy k=0,4 (kg/m3)-240250250270270270280270270270270b)b)b)260270300260260280
  Minimalna zawartość powietrza (%)------------4,0 c)4,0 c)4,0 c)------
  Inne wymagania Kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmnażanie Cement odporny na siarczany c) Pielęgnacja powierzchni betonu c)Kruszywo o dużej odporności na ścieranie