Skip to main content

MENU

Tabelka - Zestawienie wykazu klas ekspozycji

  Oznaczenie klasyOpis środowiskaPrzykłady występowania klas ekspozycjiMin. klasa wytrzymałościMax. w/cMin. zaw. cementu (kg/m3)Min. ilość CEM 32,5 przy k=0,2(kg/m3)Min. ilość CEM 42,5 przy k=0,4(kg/m3)Min. zaw. powietrza(%)Inne wymagania
  X0Dotyczy betonów niezbrojonych i nie zawierających innych elementów metalowych: wszystkie środowiska oprócz XF, XM, XA Dotyczy betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: bardzo sucheBeton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrzaC 8/10------
  XC1Suche lub stale mokreBeton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza
  Beton stale zanurzony w wodzie
  C 16/200,65260250240--
  XC2Mokre, sporadycznie suchePowierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą Najczęściej fundamentyC 16/200,60280260250--
  XC3Umiarkowanie wilgotneBeton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza
  Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem
  C 20/250,55280260250--
  XC4Cyklicznie mokre i suchePowierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie XC2C 25/300,50300280270--
  XS1Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morskąKonstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżuC 30/370,50300280270--
  XS2Stałe zanurzenieElementy budowli morskichC 35/450,45320300270--
  XS3Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoliElementy budowli morskichC 35/450,45340310280--
  XD1Umiarkowanie wilgotnePowierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrzaC 30/370,55300280270--
  XD2Mokre, sporadycznie sucheBaseny
  Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
  C 30/370,55300280270--
  XD3Cyklicznie mokre i sucheElementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki
  Nawierzchnie dróg
  Płyty parkingów
  C 35/450,45320300270--
  XF1Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzającychPionowe nawierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanieC 30/370,55300280270--
  XF2Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymiPionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrzaC 25/300,55300a)a)--
  XF3Silnie nasycone wodą bez środków odladzającychPoziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanieC 30/370,50320a)a)--
  XF4Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morskąJezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
  Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
  Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
  C 30/370,45340a)a)--
  XA1Środowisko chemicznie mało agresywne-C 30/370,55300280260--
  XA2Środowisko chemicznie średnio agresywne-C 30/370,50320300270--
  XA3Środowisko chemicznie silnie agresywne-C 35/450,45360330300--
  XM1Umiarkowane zagrożenie ścieraniemPosadzki eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznymC 30/370,55300 c)280260--
  XM2Silne zagrożenie ścieraniemPosadzki eksploatowane przez wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowychC 30/370,55300 c)280260--
  XM3Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniemPowierzchnie często najeżdżane przez pojazdy gąsienicowe
  Powierzchnie przelewów<
  Ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych
  Niecki wypadowe
  C 35/450,45320 c)300280--
  a) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II do produkcji betonu, lecz nie jako ekwiwalent części zawartości cementu oraz bez możliwości uwzględniania tego dodatku przy określaniu W/C
  b) Gdy beton nie jest napowietrzany, zaleca się badanie jego właściwości użytkowych odpowiednią metodą, porównując z betonem, którego odporność na zamarzanie / rozmrażanie w danej klasie ekspozycji jest potwierdzona
  c) Największa zawartość cementu – do 360 kg/m3, z wyjątkiem betonu wysokiej wytrzymałości