Skip to main content

MENU

Tabelka - Zestawienie wykazu klas ekspozycji

  Oznaczenie klasy Opis środowiska Przykłady występowania klas ekspozycji Min. klasa wytrzymałości Max. w/c Min. zaw. cementu (kg/m3) Min. ilość CEM 32,5 przy k=0,2(kg/m3) Min. ilość CEM 42,5 przy k=0,4(kg/m3) Min. zaw. powietrza(%) Inne wymagania
  X0 Dotyczy betonów niezbrojonych i nie zawierających innych elementów metalowych: wszystkie środowiska oprócz XF, XM, XA Dotyczy betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: bardzo suche Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza C 8/10 - - - - - -
  XC1 Suche lub stale mokre Beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza
  Beton stale zanurzony w wodzie
  C 16/20 0,65 260 250 240 - -
  XC2 Mokre, sporadycznie suche Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą Najczęściej fundamenty C 16/20 0,60 280 260 250 - -
  XC3 Umiarkowanie wilgotne Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza
  Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem
  C 20/25 0,55 280 260 250 - -
  XC4 Cyklicznie mokre i suche Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie XC2 C 25/30 0,50 300 280 270 - -
  XS1 Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu C 30/37 0,50 300 280 270 - -
  XS2 Stałe zanurzenie Elementy budowli morskich C 35/45 0,45 320 300 270 - -
  XS3 Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli Elementy budowli morskich C 35/45 0,45 340 310 280 - -
  XD1 Umiarkowanie wilgotne Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza C 30/37 0,55 300 280 270 - -
  XD2 Mokre, sporadycznie suche Baseny
  Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
  C 30/37 0,55 300 280 270 - -
  XD3 Cyklicznie mokre i suche Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki
  Nawierzchnie dróg
  Płyty parkingów
  C 35/45 0,45 320 300 270 - -
  XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających Pionowe nawierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie C 30/37 0,55 300 280 270 - -
  XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza C 25/30 0,55 300 a) a) - -
  XF3 Silnie nasycone wodą bez środków odladzających Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie C 30/37 0,50 320 a) a) - -
  XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
  Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
  Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
  C 30/37 0,45 340 a) a) - -
  XA1 Środowisko chemicznie mało agresywne - C 30/37 0,55 300 280 260 - -
  XA2 Środowisko chemicznie średnio agresywne - C 30/37 0,50 320 300 270 - -
  XA3 Środowisko chemicznie silnie agresywne - C 35/45 0,45 360 330 300 - -
  XM1 Umiarkowane zagrożenie ścieraniem Posadzki eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym C 30/37 0,55 300 c) 280 260 - -
  XM2 Silne zagrożenie ścieraniem Posadzki eksploatowane przez wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych C 30/37 0,55 300 c) 280 260 - -
  XM3 Ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem Powierzchnie często najeżdżane przez pojazdy gąsienicowe
  Powierzchnie przelewów<
  Ściany spustów i sztolni hydrotechnicznych
  Niecki wypadowe
  C 35/45 0,45 320 c) 300 280 - -
  a) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II do produkcji betonu, lecz nie jako ekwiwalent części zawartości cementu oraz bez możliwości uwzględniania tego dodatku przy określaniu W/C
  b) Gdy beton nie jest napowietrzany, zaleca się badanie jego właściwości użytkowych odpowiednią metodą, porównując z betonem, którego odporność na zamarzanie / rozmrażanie w danej klasie ekspozycji jest potwierdzona
  c) Największa zawartość cementu – do 360 kg/m3, z wyjątkiem betonu wysokiej wytrzymałości