Skip to main content

MENU

Klasa związana z maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa (oznaczenie D[sub]max[/sub] )


    Gdy mieszanka betonowa jest klasyfikowana ze względu na maksymalny wymiar ziarn kruszywa, do klasyfikacji należy stosować nominalny górny wymiar ziarn kruszywa najgrubszej frakcji w mieszance Dmax. Najczęściej są to wartości odpowiadające stosowanym w betonach frakcjom kruszywa, czyli 8, 16, 32, 64 mm.

    Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl