Skip to main content

MENU

Klasa zawartości chlorków (oznaczenie Cl)

  Ze względu na fakt, iż jony chlorkowe wpływają na korozję elementów metalowych w betonie a norma kładzie nacisk na trwałość konstrukcji betonowych, podano w normie maksymalną ich zawartość określaną w proporcji do cementu. Chlorki w betonie mogą pochodzić ze składników mieszanki tj. z cementu, kruszyw, dodatków, domieszek a nawet z wody.

  Maksymalne zawartości chlorków w betonie przedstawiono w poniższej tabeli.

  Zastosowanie betonuKlasa zawartości chlorków a)Maksymalna zawartość Cl- odniesiona do masy cementu b)
  Bez zbrojenia stalowego lub innych elementów metalowych z wyjątkiem uchwytów odpornych na korozjęCl 1,01 %
  Ze zbrojeniem stalowym lub innymi elementami metalowymiCl 0,200,20 %
  Cl 0,400,40 %
  Ze stalowym zbrojeniem sprężającymCl 0,100,10 %
  Cl 0,200,20 %

  a) Klasa zawartości chlorków odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu zależy od postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu.

  b) W przypadku stosowania dodatków typu II i ich uwzględniania w zawartości cementu zawartość chlorków wyraża się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z całkowitą masą uwzględnianych dodatków.

  Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe, sprężające zbrojenie stalowe oraz inne elementy metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl