Skip to main content

MENU

Klasa konsystencji

  W omawianej normie klasa konsystencji nierozerwalnie związana jest z metodą badawczą na podstawie której jest określana. Metody nie są ze sobą powiązane w zależnościach i każda traktowana musi być indywidualnie. Norma dopuszcza następujące metody badania konsystencji:

  • metoda opadu stożka (zalecany zakres pomiarowy metody >=10 mm i <=200 mm)
  • metoda Vebe (zalecany zakres pomiarowy metody £30 sek. i > 5 sek.)
  • metoda stopnia zagęszczalności (zalecany zakres pomiarowy metody >=1,04 i < 1,46)
  • metoda stolika rozpływowego (zalecany zakres pomiarowy metody > 340 mm i <=620 mm)

  Ze względu na powszechność badania konsystencji metodą stożka opadowego opisujemy tylko tę metodę oraz różnice pomiędzy starą normą PN-88/B-06250, a PN-EN 206-1.

  Metoda stożka opadowego (oznaczenie S)

  Źródło: PN-EN 12350-2:2011 Badanie mieszanki betonowej - Część 2 Badanie konsystencji metodą opadu stożka, PN-88/B-06250 Beton zwykły. Rozdział 6.1.2. Metoda stożka opadowego.

  Zasada pomiaru konsystencji metodą stożka opadowego w zasadzie nie różni się niczym od dotychczas obowiązującej. Różnice polegają natomiast na zaliczeniu uzyskanego opadu do odpowiedniej klasy konsystencji. Zasadę pomiaru i klasy konsystencji ilustruje poniższy rysunek i tabela.

  Klasa konsystencjiOpad stożka w mm
  S 1od 10 do 40
  S 2od 50 do 90
  S 3od 100 do 150
  S 4od 160 do 210
  S 5220
   

  Dla przypomnienia wg PN-88/B-06250konsystencję metodą opadu stożka oraz metodą Vebe oznaczano jako K w zakresie K1 do K5 i konsystencje tak mierzone skorelowane były pomiędzy sobą. Zależności te pokazuje poniższa tabela:

  Konsystencja i jej symbolSposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt przekroju, ilość zbrojenia)Wskaźnik wg metody
  Vebe sek.Stożka opadowego cm
  Wilgotna K-1Mieszanki wibrowane (powyżej 100 Hz) i wibroprasowane; przekroje proste, rzadko zbrojone>=28-
  Gęstoplastyczna K-2Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie; przekroje proste, rzadko zbrojone27 - 14-
  Plastyczna K-3Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1÷2,5%) lub mieszanki wibrowane; przekroje złożone, rzadko zbrojone13 - 7 (metoda zalecana)2 - 5
  Półciekła K-4Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane; przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie sztychowane; proste przekroje, normalnie zbrojone<=66 - 11
  (metoda zalecana)
  Ciekła K-5Mieszanki ręcznie sztychowane-12 - 15
  (metoda zalecana)

  Współzależność konsystencji mierzonej opadem stożka określanej wg PN-88/B-06250 i PN-EN 206-1 pokazano na poniższym diagramie.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl