Skip to main content

MENU

Klasa gęstości betonu lekkiego (oznaczenie D)

  W zależności od wyniku badania gęstości w stanie suchym beton można klasyfikować według normy PN-EN 206-1 jako:

  • beton ciężki - o gęstości większej niż 2600 kg/m3
  • beton zwykły - o gęstości od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3
  • beton lekki - o gęstości od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3

  W tabeli załączonej poniżej przedstawiono klasy gęstości betonu lekkiego:

   

  Klasa gęstościD 1,0D 1,2D 1,4D 1,6D 1,8D 2,0
  Zakres gęstości[kg/m3]800 do 10001000 do 12001200 do 14001400 do 16001600 do 18001800 do 2000

   

  UWAGA: Gęstość betonu lekkiego można również określić przez założoną wartość.

  Omawiana norma nie ma zastosowania do betonu lekkiego o gęstości poniżej 800 kg/m3.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl