Skip to main content

MENU

Jakie informacje należy przekazać dostawcy zamawiając beton?

  Aby zamówić beton należy wyspecyfikować jego cechy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ilości [m3]
  • terminu dostawy
  • klasy wytrzymałości
  • wymaganego przyrostu wytrzymałości
  • klasy konsystencji (stopień płynności mieszanki)
  • maksymalnego wymiaru ziarn kruszywa [mm]
  • klasy ekspozycji lub innych parametrów wpływających na trwałość m.in. mrozoodporności, nasiąkliwości, wodoszczelności
  • gęstości [kg/m3]

  Dodatkowo, istotne są informacje opisujące betonowany element, sposób rozładunku lub technologię betonowania, jak również przewidywany okres rozpoczęcia prac. Warto odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaki element będzie betonowany?
  • W jaki sposób będzie użytkowany?
  • Jakie ma wymiary?
  • Czy wymagane jest opóźnienie wiązania betonu?
  • Czy wymagane jest przyśpieszenie wiązania betonu?
  • Jak będzie podawana mieszanka betonowa?
  • Jaka będzie pielęgnacja betonu?
  • Kiedy będą rozpoczęte prace (lato/zima)?

  Przykłady specyfikacji betonu:

  1) Beton projektowany

  Informacje na temat elementu:

  • fundament niezbrojony
  • brak zagrożeń środowiskowych
  PN-88/B-06250
  Powołanie na normę: PN-88/B-06250
  Klasa betonu: B 16
  Element wewnętrzny - niezbrojony. Osłonięty przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.
  Konsystencja: K 4 (opad = 60 - 110 mm)
  PN-EN 206-1:2003
  Krajowe uzupełnienie: PN-B-06265:2004
  Powołanie na normę: PN-EN 206-1
  Klasa wytrzymałości na ściskanie: C 12/15
  Klasa ekspozycji: X0
  Konsystencja: S 3 (opad = 100 - 150 mm)
  Klasa zawartości chlorków: Cl 1,0
  Maks. wymiar kruszywa: Dmax = 32 mm

  Wymaganie według „starej normy” - PN-88/B-06250

  Beton zwykłyNajmniejsza dopuszczalna ilość cementu w kg/m3Największa dopuszczalna wartość w/c
  zbrojonyniezbrojony
  Osłonięty przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (np. otynkowany)2201900,75
  Narażony bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych2702500,60
  Narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem2702700,55

  Wymaganie według „nowej normy” - PN-EN 206-1

  Oznaczenie klasyMin. klasa wytrzymałościMax. w/cMin. zaw. cementu (kg/m3)
  X0X 8/10--

  2) Beton projektowany

  Informacje na temat elementu:

  • ściana zbrojona (wymiary 400cm x 600cm x 25cm)
  • powierzchnia narażona na deszcz i zamarzanie, cyklicznie mokra i sucha
  PN-88/B-06250
  Powołanie na normę: PN-88/B-06250
  Klasa betonu: B 25
  Element zewnętrzny - zbrojony. Narażony bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.
  Konsystencja: K 5 (opad = 120 - 150 mm)
  PN-EN 206-1
  Krajowe uzupełnienie: PN-B-06265
  Powołanie na normę: PN-EN 206-1
  Klasa wytrzymałości na ściskanie: C fds2030/37
  Klasa ekspozycji: XC4; XF1
  Konsystencja: S 3 (opad = 100 - 150 mm) lub S 4 (opad = 160 - 210 mm)
  Klasa zawartości chlorków: Cl 0,4
  Maks. wymiar kruszywa: Dmax = 16 mm

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl