Skip to main content

MENU

Jakich parametrów należy oczekiwać od mieszanki betonowej / betonu?

  Zarówno mieszanka betonowa jak i stwardniały beton powinny cechować się wyspecyfikowanymi właściwościami.   

  W odniesieniu do mieszanki betonowej wymagane jest określenie klasy konsystencji. Konsystencja mieszanki, istotna dla jej urabialności, powinna umożliwić dokładne wypełnienie szalunku lub formy, przy założonym sposobie zagęszczania.

  W normie PN-EN 206-1 proponuje się 4 metody badania konsystencji:

  • metodę stożka opadowego
  • metodę Vebe
  • metodę stopnia zagęszczalności
  • metodę rozpływu

  Badanie konsystencji wg jednej z metod określone jest symbolem literowym (S, V, C, F) oraz wartością liczbową.

  Klasy konsystencji wg metody stożka opadowego:

  Konsystencja PN-88/B-06250Opad stożka [mm]Konsystencja PN-EN 206-1Opad stożka [mm]
  K-1---
  K-2-S110 do 40
  K-320 do 50S110 do 40
  K-460 do 110S2
  S3
  50 do 90
  100 do 150
  K-5120 do 150S3100 do 150
  --S4160 do 210
  --S5>210

  Należy pamiętać, że dobrze zaprojektowana, przygotowana i transportowana mieszanka betonu, nie segreguje się. Segregację składników betonu można zaobserwować, gdy kruszywo stanowiące składnik betonu opada na spód zbiornika, do którego wylano mieszankę (np. dno kastra lub taczki). Innym niekorzystnym zjawiskiem jest wydzielanie mleczka cementowego lub wody na powierzchni ułożonego betonu.

  Niektóre betony specjalne produkowane są z użyciem domieszek napowietrzających – mieszanka betonu powinna cechować się, w takim przypadku, odpowiednim napowietrzeniem, zgodnym ze specyfikacją.

  Przy betonowaniach w okresie jesienno-zimowym, istotną cechą mieszanki jest jej temperatura (w momencie dostarczenia mieszanki >5oC).

  Właściwie pielęgnowany, stwardniały beton powinien wykazywać cechy zgodne ze złożonym zamówieniem. Dotyczy to przede wszystkim:

  • wytrzymałości

  Klasy wytrzymałości – beton zwykły i ciężki:

  Klasy betonów wg PN-B/06250Dotychczasowa wytrzymałość oznaczana na kostkach RbGKlasy wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 206-1Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na walcach fck,cylMinimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na kostkach fck,cube
  Walec o średnicy 15 cm i wysokości 30 cmKostka sześcienna o boku 15 cm
  N/mm2 (MPa)N/mm2 (MPa)N/mm2 (MPa)
  B 7,57,5   
  B 1010C 8/10810
  B 12,512,5   
  B 1515C 12/151215
  B 17,517,5   
  B 2020C 16/201620
  B 2525C 20/252025
  B 3030C 20/302030
  B 3535   
  B 37*37C 30/373037
  B 4040   
  B 45*45C 35/453545
  B 5050C 40/504050
  B 55*55C 45/554555
  B 60*60C 50/605060
  B 67*67C 55/675567
  B 70*70   
  B 75*75C 60/756075
  B 80*80   
  B 85*85C 70/857085
  B 90*90   
  B 95*95C 80/958095
  B 100*100   
  B 105*105C 90/10590105
  B 110*110   
  B 115*115C 100/115100115
  • trwałości i odporności na środowisko w którym jest użytkowany:

  Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1

  Oznaczenie klasyCharakter zagrożenia koryzyjnegoZakres zróżnicowania (intensywność oddziaływania)
  X0Brak zagrożenia agresją środowiska i zagrożenia korozją-
  XCKorozja wywołana karbonatyzacjąod XC1 do XC4
  XDKorozja wywołana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiejod XD1 do XD3
  XSKorozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiejod XS1 do XS3
  XFAgresywne oddziaływanie zamrożenia/odmrożenia bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymiod XF1 do XF4
  XAKorozja chemicznaod XA1 do XA3
  XMAgresja wywołanaod XM1 do XM3

  Tabela ze szczegółowymi informacjami na temat wartości granicznych składu betonu oraz przykłady występowania poszczególnych klas.

  • rozwoju wytrzymałości:
  Rozwój wytrzymałościOcena współczynnika wytrzymałości fcm,2/fcm,28
  Szybki>=0,5
  Umiarkowany>=0,3 do <0,5
  Wolny>=0,15 do <0,3
  Bardzo wolny<0.15
  • wodoszczelności
  • mrozoodporności i nasiąkliwości - norma PN-EN 206-1 nie określa metody badania mrozoodporności i  nasiąkliwości betonu oraz kryteriów jej badania
  • jakości powierzchni betonu

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl