Skip to main content

MENU

Jak dobrać produkt do konkretnego zastosowania?

  Podstawą doboru właściwego produktu jest dokumentacja techniczna, którą stanowić może m.in.:

  • projekt konstrukcyjny
  • projekt architektoniczny
  • opis techniczny
  • specyfikacja

  Dokumenty te zawierają z reguły szereg wymagań dotyczących podstawowych cech mieszanki betonowej i stwardniałego betonu takich jak:

  • wytrzymałość
  • konsystencja
  • maksymalny wymiar kruszywa
  • klasy ekspozycji lub inne parametry wpływające na trwałość

  Istotne jest też zebranie wszystkich informacji dotyczących betonowanych elementów i okresu prowadzenia robót w tym:

  • określenia okresu rozpoczęcia prac (letni/zimowy)
  • przewidywanego terminu dostawy
  • sposobu i długości rozładunku mieszanki betonowej
  • rodzaju wykonywanego elementu / sposobu użytkowania elementu
  • położenia elementu i jego gabarytów

  Pamiętaj! Wybór najlepszego rozwiązania technologicznego zależy w dużej mierze od zebrania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wykonywanego obiektu. Kompleksowe spojrzenie na betonowany element konstrukcji, z uwzględnieniem środowiska, które na niego oddziałuje, umożliwi dopasowanie produktu o optymalnych cechach użytkowych.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl