Skip to main content

MENU

Jak dobierać rodzaj betonu do konkretnego zastosowania?

  Prawidłowe wyspecyfikowanie parametrów betonu i mieszanki betonowej przez projektanta i wykonawcę jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania pożądanej jakości konstrukcji betonowej. Konstrukcja ma być tak zaprojektowana, aby miała odpowiednią stateczność, nośność, użytkowalność i trwałość.

  Przybliżymy Państwu w sposób ogólny jak dobierać odpowiedni rodzaj betonu (w szczególności klasę ekspozycji), w zależności od rodzaju elementu konstrukcji oraz środowiska, w jakim w przyszłości będzie pracować.

  Klasy ekspozycji

  Norma PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność kładzie największy nacisk na trwałość betonu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Dla określenia trwałości norma wprowadza pojęcie klas ekspozycji betonu, odpowiadających różnym warunkom użytkowania poszczególnych elementów konstrukcji i wynikającą z tego agresją środowiskową. W zależności od przyjętych klas ekspozycji określono parametry, jakie musi spełniać beton by wykonany z niego element mógł być użytkowany przez okres co najmniej 50 lat.

  Każdy element budowlany podlega pewnym oddziaływaniom środowiskowym, które warunkują wartości graniczne składu oraz właściwości betonu kształtujące trwałość budowli. Należy pamiętać, iż elementy budowlane mogą być eksploatowane w warunkach oddziaływania kilku środowisk jednocześnie, w związku z tym dla jednego elementu może być przyporządkowanych kilka klas ekspozycji. Dlatego projektując skład mieszanki betonowej zawsze uwzględniamy najostrzejsze oddziaływanie.

  Klasy ekspozycji betonu różnią się w zależności od rodzaju elementu konstrukcji i rodzaju budownictwa: mieszkaniowego, przemysłowego, inżynieryjnego.

  Tabela ze szczegółowymi informacjami na temat wartości granicznych składu betonu w zależności od klasy ekspozycji.

  Norma PN-EN 206-1 szczegółowo ustala zakres odpowiedzialności między specyfikującym, producentem betonu i wykonawcą konstrukcji lub elementu. Pierwszym ogniwem dobierającym rodzaj betonu do określonego zastosowania jest projektant, i to on jest odpowiedzialny za określenie przyszłych warunków pracy konstrukcji oraz dobór odpowiedniej klasy ekspozycji betonu a także pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość na ściskanie, konsystencje itp.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl