Skip to main content

MENU

Projektowanie z betonu. Jak dobierać istotne parametry betonu?

  W celu odpowiedniego zaprojektowania konstrukcji pod względem materiałowym należy zapoznać się z PN-EN Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, który powiązany jest z innymi Eurokodami i normami europejskimi min. PN-EN 206-1, PN-EN 13670:2010.

  Konstrukcja powinna być zaprojektowana tak, aby miała odpowiednią stateczność, nośność, użytkowalność i trwałość. Trwała konstrukcja powinna spełniać wymagania użytkowalności, nośności i stateczności przez cały okres użytkowania, bez znaczącego obniżenia przydatności oraz bez konieczności nadmiernych zabiegów konserwacyjnych.

  Opisujemy kluczowe elementy jakie należy wziąć pod uwagę projektując konstrukcje z zastosowaniem betonu.

  W celu spełnienia warunków niezawodności w założonym okresie użytkowania (50 lat dla zwykłych obiektów budowlanych, 100 lat dla konstrukcji inżynieryjnych i mostów), należy wziąć pod uwagę w jakich warunkach będą pracować poszczególne elementy konstrukcji i podjąć środki zabezpieczające każdy element przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska.

  Aby odpowiednio zaprojektować beton w konkretnym elemencie należy:

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl