Skip to main content

MENU

Inne właściwości betonu

    Poza wymienionymi powyżej własnościami stwardniałego betonu specyfikowane mogą być ponadto inne jego cechy. Norma zalicza do nich wodoszczelność, ognioodporność i, choć tego w normie nie wyszczególniono, mrozoodporność. W nowych opracowaniach normatywnych nie występuje natomiast nasiąkliwość betonu, choć znając krajowe przyzwyczajenia, należy spodziewać się, że będzie ona niekiedy specyfikowana.

     

     

    Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl