Skip to main content

MENU

Dobranie klasy wytrzymałości

  Wyspecyfikowanie betonu mającego właściwą trwałość, który zapewni ochronę zbrojenia przed korozją i sam będzie odporny na atakujące go szkodliwe czynniki, wymaga dobrania odpowiedniego składu betonu. Na trwałość betonu ma wpływ mnóstwo czynników, jednak kluczowy jest jego skład, a w szczególności zawartość cementu oraz jego rodzaj oraz wskaźnik w/c. Z tego powodu niejednokrotnie zdarza się, że wytrzymałość na ściskanie betonu wynikająca z obliczeń może być niższa niż ta, którą wynika z wymagań normowych dla danych klas ekspozycji betonu. Związek ten pokazano w tablicy Zalecane wartości graniczne dla składu oraz właściwości betonu” uzupełnienia krajowego PN-B-06256 oraz załączniku E Eurokodu 2.

  Wskazane klasy wytrzymałości

  Klasy ekspozycji
  Korozja
   Korozja wywołana karbonatyzacjąKorozja wywołana chlorkamiKorozja wywołana chlorkami z wody morskiej
   XC1XC2XC3XC4XD1XD2XD3XS1XS2XS3
  Wskazana klasa betonuC20/25C25/30C30/37C30/37C35/45C30/37C35/45
  Uszkodzenia betonu
   Nie ma ryzykaZagrożenie zamrażaniem/rozmrażaniemZagrożenie chemiczne
   X0XF1XF2XF3XA1XA2XA3
  Wskazana klasa betonuC12/15C30/37C25/30C30/37C30/37C35/45

   

   

   

   

   

   

   

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl