Skip to main content

MENU

Czego powinieneś oczekiwać od wykonawcy?


  Od wykonawcy należy oczekiwać przede wszystkim odpowiedniego przygotowania do realizacji inwestycji, tak by sprawnie i efektywnie mógł zrealizować otrzymany projekt. Składają się na to takie elementy jak:

  • przygotowanie profesjonalnego i realistycznego planu działania i harmonogramu robót
  • korzystanie ze sprawdzonych i wiarygodnych wytwórców, którzy dostarczą produkt dobrej jakości i w ilościach pozwalających na płynną realizację harmonogramu (mają odpowiednie moce produkcyjne); dowodem potwierdzającym profesjonalizm i rzetelność dostawców są pisemne referencje, obiekty referencyjne a także dodatkowe dokumenty poświadczające o stosowaniu w zakładach nieustannej kontroli produkcji oraz jakości produktów oferowanych na rynek; takim dokumentem jest np. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą
  • posiadanie odpowiedniej ilości pracowników, charakteryzujących się odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi i systematycznie je podnoszącymi na szkoleniach
  • posiadanie odpowiedniej ilości nowoczesnego i niezawodnego sprzętu umożliwiającego realizację określonych zadań
  • posiadanie referencji z wykonywania obiektów podobnego typu w przeszłości
  • zwracanie dużej uwagi na zagadnienie bezpieczeństwa na budowie, przestrzeganie zasad BHP