Skip to main content

MENU

Jak rozrzedzić beton?


    Pamiętaj, nie dolewaj wody do betonu na budowie!

    Mieszanka betonowa dostarczana na budowę przez CEMEX Polska jest gotowa do użycia. Produkowana jest ona zgodnie ze złożonym zamówieniem, w oparciu o zweryfikowaną recepturę, która została opracowana tak, aby spełnione były wszystkie wyspecyfikowane parametry zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu.

    Zwiększenie konsystencji (ciekłości) mieszanki betonowej można uzyskać tylko przez dodanie superplastyfikatora. Dodawanie wody do betonu na budowie może skutkować obniżeniem jego właściwości i w związku z tym zwalnia CEMEX Polska z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału.

    Więcej o zagrożeniach związanych z dodawaniem wody do betonu znajdziesz w naszej broszurze.