Skip to main content

MENU

Co zrobić gdy pęknie podkład podlogowy?

  Przed przystąpieniem do naprawy spękań w podkładzie podłogowym, należy ustalić przyczynę ich powstania. Bez wyeliminowania czynnika powodującego uszkodzenia, wszelkie naprawy mogą być nieskuteczne.

  Pęknięcia mogą powstawać zarówno z przyczyn konstrukcyjnych, materiałowych jak i błędów wykonawczych:

  • Spękania spowodowane zbyt szybkim wysychaniem materiału
   Powstają we wczesnej fazie wiązania podkładu podłogowego. Przyczyna ich powstawania jest zbyt szybkie odparowanie wody z podkładu podłogowego, promieniowanie cieplne działające na niezwiązaną zaprawę (słońce, ogrzewanie), przeciągi lub w przypadku podkładów związanych z podłożem betonowym zbyt chłonne, niedostatecznie zagruntowane podłoże.
  • Pęknięcia skurczowe
   Powstają w wyniku nadmiaru wody w podkładzie podłogowym lub w przypadku wykonania podkładu podłogowego o grubości przekraczającej dopuszczalną wartość.
  • Pękanie między różnymi materiałami
   Powstają na styku materiałów o różnej wydłużalności np. drewno – cementowy podkład podłogowy
  • Pękanie wokół szczelin dylatacyjnych
   Najczęściej spowodowane przez zbyt duże obciążenia

  Pęknięcia należy dokładnie zbadać stosując, aby określić czy są to spękania powierzchniowe, nieprzechodzące przez całą grubość podkładu podłogowego, czy też są to pęknięcia konstrukcyjne, przechodzące przez całą warstwę.

  Naprawa pęknięć powierzchniowych

  1. Podkład podłogowy musi być suchy.
  2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu i dokładnie oczyścić z pyłu.
  3. Przygotowane pęknięcie, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości.
  4. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie do poziomu podkładu podłogowego.
  5. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych.
  6. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć

  Naprawa pęknięć konstrukcyjnych

  1. Podkład podłogowy musi być suchy.
  2. Pęknięcie poszerzyć szlifierką z tarczą do betonu.
  3. W poprzek pęknięcia pod kątem 90° wykonać nacięcia na głębokość ok. 1,5 cm i długość ok. 10 cm z każdej strony pęknięcia. Nacięcia wykonywać w rozstawie co ok. 15 cm na całej długości pęknięcia.
  4. Całość dokładnie odkurzyć.
  5. Przygotowane pęknięcie i nacięcia, używając pędzla, zagruntować żywicą epoksydową o niskiej lepkości.
  6. W nacięcia włożyć pręty stalowe o długości ok. 15 cm i średnicy min. 3mm.
  7. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie i nacięcia do poziomu podkładu podłogowego.
  8. Świeżą żywicę przesypać z nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych.
  9. Po 24 godzinach nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć.