Skip to main content

MENU

Rozwój wytrzymałości betonu w 20° C

  Przy określaniu czasu dojrzewania i czasu pielęgnacji betonu istotne są informacje o wzroście wytrzymałości w postaci krzywej rozwoju wytrzymałości. Przyrost wytrzymałości jak wiadomo zależy od rodzaju zastosowanego cementu, dodatków i domieszek, w/c oraz warunków pielęgnacji (wilgotność i temperatura powierzchni betonu). Jak widać, czynników tych jest wiele i wiele jest kombinacji ich występowania, co powoduje bardzo zmienne tempo dojrzewania betonu. Dla ujednolicenia uzyskiwanych wyników norma przyjmuje konieczność posiadania wiedzy o przyroście wytrzymałości (dojrzewania betonu) w temperaturze 20oC. Norma przyjmuje za wartość charakterystyczną proporcję wytrzymałości między 2 dniem a 28 dniem dojrzewania betonu. Klasyfikację tego parametru przedstawiono w poniższej tabeli.

  Rozwój wytrzymałościOcena współczynnika wytrzymałości fcm,2/ fcm,28
  Szybki>=0,5
  Umiarkowany>=0,3 do <0,5
  Wolny>=0,15 do <0,3
  Bardzo wolny<0,15

   

   

   

   

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl