Skip to main content

MENU

Norma betonowa

  W styczniu 2004 roku Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) wycofał normę PN-88/B-06250 Beton zwykły. Normę tą jak również kilka innych norm betonowych zastępuje norma PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z jej krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2004.

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, zebraliśmy szereg pomocnych informacji, które ułatwią codzienną pracę z dokumentem normalizacyjnym z zakresu betonu. Prawidłowe wyspecyfikowanie parametrów betonu i mieszanki betonowej przez projektanta i wykonawcę jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania pożądanej, jakości konstrukcji betonowej. Przedstawiamy najważniejsze pojęcia oraz definicje związane z normą, a także bardzo istotne informacje na temat podziału odpowiedzialności podmiotów biorących udział w procesie budowlanym w zakresie specyfikowania właściwości betonu, kontroli jego jakości, dostaw oraz prawidłowej jego pielęgnacji po zabudowaniu.

  Przedstawione treści nie wyczerpują w całości zagadnienia a są jedynie streszczeniem podstawowego przesłania normy w wybranych z niej aspektach. Dopiero szczegółowe zapoznanie się z podstawową normą oraz normami z nią związanymi rzuci pełniejsze światło na zagadnienie projektowania, doboru, kontroli i oceny mieszanki betonowej i stwardniałego betonu w aspekcie trwałości konstrukcji.

  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem i prawidłowym stosowaniem normy PN-EN 206-1:2003, pracownicy CEMEX Polska służą Państwu doradztwem i pomocą.

  Więcej informacji o normie betonowej znajdziesz w naszej broszurze.


   

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl