Skip to main content

MENU

Zanim rozpoczniesz budowę…

  Jak szybko wysycha jastrych samopoziomujący SLID?

  Samorozlewny jastrych cementowy SLID można układać na podłożach cementowych jako związany z podłożem lub na izolacjach akustycznych lub termicznych (styropian, wełna mineralna) jako podkład podłogowy pływający na warstwie rozdzielającej z folii. W zależności od rodzaju podłoża i przeznaczenia pomieszczenia grubość podkładu podłogowego wynosi od 40 do 100 mm.

  Minimalny czas wysychania jastrychu SLID można określić w przybliżony sposób, stosując poniższe zasady. Szybkość wysychania zależy w dużym stopniu również od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas wysychania, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

  Grubość [mm]Czas wysychania [tygodnie]
  404
  455
  506
  557
  608
  6510
  7012
  7514
  8016
  8518
  9020
  9522
  10024

  W trakcie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, ale nie należy stosować osuszaczy powietrza oraz dmuchaw. Zbyt szybkie przesuszenie podkładu podłogowego, zwłaszcza w początkowym okresie wiązania, może doprowadzić do powstania niekontrolowanych spękań oraz znacznego obniżenia jego wytrzymałości. Okna muszą być zasłonięte ciemną folią ograniczającą promieniowanie słoneczne, a wszelkie źródła ciepła muszą być wyłączone.

  Podany orientacyjny czas wysychania nie uprawnia wykonawcy posadzek do przyjmowania go jako wartość zweryfikowaną. Za każdym razem, przed rozpoczęciem prac okładzinowych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wilgotności podkładu podłogowego. Zalecaną metodą badania, jako najbardziej dokładną i wiarygodną, jest metoda karbidowa CM.

  Zalecane poziomy wilgotności (metoda CM)

  Rodzaj okładziny posadzkowejWilgotność podkładu podłogowego
  Płytki ceramiczne3,5%
  Wykładzina dywanowa3,5%
  Parkiet3,0%
  Jak przyspieszyć prace betonowe?

  Obecnie w budownictwie, ale również w każdej innej branży liczy się szybkość działania. Bogata oferta producentów nowoczesnych maszyn budowlanych oraz szalunków z roku na rok pozwala na coraz szybsze wykonywanie konstrukcji. Do niedawna najsłabszym ogniwem w procesie budowlanym (biorąc pod uwagę szybkość realizacji) był beton, a w szczególności czas jego układania (szczególnie w przypadku gęstego zbrojenia) oraz szybkość narastania wytrzymałości. Mając na uwadze powyższe bariery, firma CEMEX postanowiła je rozwiązać i opracowała dwa innowacyjne produkty – betony COMPACTON oraz PROMPTIS, które zdecydowanie przyspieszają proces układania oraz skracają czas do rozszalowania elementu. COMPACTON to betony samozagęszczalne, nie wymagające wibrowania ani sztychowania. Wysoka płynność mieszanek COMPACTON pozwala na szybkie i dokładne wypełnienie elementów bardzo gęsto zbrojonych oraz o skomplikowanych kształtach. PROMPTIS to betony o bardzo wysokiej dynamice narastania wytrzymałości wczesnych. W 20oC beton ten osiąga 4 MPa już po 4 godzinach, co pozwala na rozszalowania elementu i użycie szalunku jeszcze raz w tym samym dniu, dzięki czemu znacznie skraca się czas budowy.

   
  Jak betonować wąskie elementy z gęstym zbrojeniem?

  Podczas betonowania wąskich elementów betonowych gęstozbrojonych bardzo często dochodzi do powstawania tzw. raków, czyli fragmentów niedogęszczonej mieszanki betonowej, które mają wpływ na efekt wizualny oraz obniżają trwałość konstrukcji. Aby temu zapobiec można zastosować beton o mniejszym maksymalnym wymiarze kruszywa (np. Dmax = 8 mm), lub, w bardziej wymagających elementach zastosować beton samozagęszczalny COMPACTON.

   

   
  Czy można przy użyciu betonu wykonać elementy dekoracyjne?

  Beton najczęściej kojarzony jest z materiałem szarym i nieatrakcyjnym wizualnie, który jest tani i ma zapewnić nośność konstrukcji. Możliwe jest jednak wykonanie przy użyciu betonu bardzo ciekawych form architektonicznych i dekoracyjnych. Stosując beton COMPACTON ARCH (beton architektoniczny) można uzyskać dokładne odwzorowanie szalunków, co w połączeniu z nowoczesnymi fakturowanymi szalunkami daje bardzo ciekawe efekty i nieskończone możliwości wzorów.

   
  Jak przyspieszyć prace budując sieci wod-kan?

  Przystępując do prac budowlanych sieci wod-kan wykonawca napotyka na szereg problemów związanych z wypełnianiem wykopów czy wypełnianiem nieczynnych elementów instalacji. Tradycyjne metody (zasypywanie piaskiem) są czasochłonne i nie zawsze dają dobre efekty (niedostateczne zagęszczenie i późniejsze osiadanie nawierzchni drogowych nad remontowanym odcinkiem). Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie mieszanek wypełniających GRUNTON, które pozwalają na znaczne skrócenie czasu budowy a także brak efektów osiadania w skutek niedogęszczenia. Stosując mieszanki GRUNTON możesz skrócić budowę nawet o 5 dni na każdych 100mb instalacji*.

  *Kalkulacja wykonania 100 mb odcinka kanalizacji fi 300.

   

   
  Na co zwrócić uwagę wybierając technologie wykonania obiektu?

  Wybierając technologię wykonania obiektu wykonawca powinien zwrócić uwagę na …koszty. I wszyscy tak robią, a raczej tak im się wydaje. Przystępując do kosztorysowania wykonawcy bardzo często ograniczają swoje kalkulacje do kosztów materiałowych, robocizny i sprzętu (te ostatnie nie zawsze). Wybierając technologię wykonania obiektu należy spojrzeć szerzej - na wszelkie zagadnienia mające wpływ na całkowite koszty jej wykonania. Nie jest to łatwe, ale solidna analiza pozwoli na zaoszczędzenie zarówno pieniędzy, czasu jak i nerwów.

  Przystępując do kosztorysowania powinniśmy ocenić i wycenić pozycje oczywiste takie jak koszty materiałów, robocizny i sprzętu, ale również te mniej „popularne”, takie jak czas, ryzyko niedotrzymania harmonogramu i ewentualnych kar, ryzyko popełnienia błędów (niedowibrowanie, raki, spękania itp.), koszty ewentualnych reklamacji i napraw gwarancyjnych, oraz inne wynikające ze specyfiki konstrukcji a także wziąć pod uwagę wysokość utraconych korzyści wskutek przeciągających się robót (czyli prościej – ile moglibyśmy w tym czasie zarobić prowadząc już kolejną budowę). Dopiero taka analiza pozwoli rzetelnie oszacować realne koszty budowy w każdej technologii. Zwykle okazuje się, że pozornie droższe, nowoczesne rozwiązania materiałowe okazują się znacznie tańsze.