Skip to main content

MENU

Zanim zaprojektujesz...

  Kostka brukowa na nawierzchnię? Niekoniecznie…

  Obecnie najbardziej popularnym materiałem nawierzchniowym wokół budynków jest kostka brukowa. Jest to materiał o nieskończonej możliwości wzorów i jednocześnie łatwy w użyciu, dzięki czemu zawdzięcza swoją popularność. Mimo to architekci krajobrazu ciągle poszukują nowych inspiracji, wzorów i rozwiązań, aby nieco odróżnić się od otoczenia. Wychodząc naprzeciw ich potrzebą firma CEMEX Polska opracowała beton z eksponowanym kruszywem, który doskonale komponuje się z otoczeniem, ale również z elementami z kostki brukowej. Jest trwały a jednocześnie wyróżniający się z otoczenia. Jest to materiał szczególnie przydatny na ścieżki rowerowe lub chodniki dla pieszych, gdyż brak fug eliminuje charakterystyczne trzęsienie podczas jazdy rowerem po ścieżkach z kostki brukowej.

   
  Na co zwrócić uwagę projektując wypełnienie kanałów i wykopów?

  Sposób oraz jakość wykonywanych robót podczas wypełniania wykopów ma zasadniczy wpływ na trwałość zarówno instalacji umieszczonych w wykopie jak i warstw wierzchnich. Popełnione błędy na tym etapie robót skutkują najczęściej osiadaniem gruntu (jeśli nie został on dobrze zagęszczony) lub zarywania się nieczynnych kolektorów, piwnic czy przejść podziemnych wskutek korozji warstwy nośnej. Uniknięcie tych problemów jest stosunkowo trudne gdyż popularne techniki wypełnień (grunt rodzimy, pospółki, mieszanki wodno-piaskowe) albo nie wypełniają w 100% przestrzeni (dotyczy to szczególnie podziemnych instalacji i zbiorników), albo nie są dostatecznie zagęszczone. Rozwiązaniem tego typu problemów może być zastosowanie mieszanek wypełniających GRUNTON.

   
  Na co zwrócić uwagę projektując konstrukcje narażone na szczególną agresję chemiczną?

  Częstym błędem podczas projektowania konstrukcji żelbetowych jest pominięcie oddziaływań środowiska korozyjnego na dany element. Dobierając klasę betonu konstruktor kieruje się tylko obliczeniami statycznymi. Niestety takie podejście gwarantuje zakładaną trwałość konstrukcji tylko w warunkach braku oddziaływania otoczenia na żelbet. W przypadku projektowania konstrukcji narażonych na szczególną agresję chemiczną, należy podać w projekcie rodzaj zagrożenia środowiskowego (wg PN-EN 206-1). Po uzyskaniu takiej informacji producent betonu jest wstanie tak dobrać skład mieszanki, aby była ona trwała w podanych warunkach. W ofercie CEMEX Polska znajdują się betony AGRON, które są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach agresji chemicznej.

   
  Na co zwrócić uwagę projektując dom jednorodzinny?

  Specyfika pracy elementów konstrukcyjnych w domku jednorodzinnym wymaga od stosowanych materiałów podstawowych właściwości mechanicznych, które w przypadku takich materiałów jak beton czy zaprawy, przy przestrzeganiu dobrych praktyk, są osiągalne budując dom systemem gospodarczym. Warto jednak w takim przypadku zastanowić się, czy dobierając poszczególne produkty mamy wpływ na jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne, a jeśli tak – wybierać takie rozwiązania, których ten wpływ jest jak najmniejszy. Jednym takich rozwiązań jest produkt XtraBET. W przypadku tego betonu emisja CO2 podczas jego produkcji została zredukowana o 30%. Produkt charakteryzuje się również wyższą wytrzymałością długoterminową oraz 3-krotnie dłuższą gwarancją dla inwestora indywidualnego.

   
  Na co zwrócić uwagę projektując konstrukcje masywne?

  Projektując konstrukcje masywne należy wziąć pod uwagę nie tylko przewidywaną nośność oraz np. szczelność czy trwałość w warunkach silnej agresji chemicznej (np. oczyszczalnie ścieków), ale również to, jakie gradienty temperatury mogą powstać w masywie betonowym podczas jej wykonywania. Beton, a konkretnie cement, jest materiałem, który podczas wiązania i twardnienia wydziela duże ilości ciepła, co powoduje wzrost temperatury w konstrukcji. Jeśli gradient temperatur w masywie betonowym przekroczy wartość 20oC/m zwykle dochodzi do zarysowania elementu. Ilość oraz rozwartość rys ma zasadniczy wpływ zarówno na szczelność jak i trwałość takiej konstrukcji. Istnieje kilka metod obniżania temperatury w masywie betonowym, ale najskuteczniejsza to dobór odpowiednich składników betonu, a w szczególności stosowanie cementów o bardzo niskim cieple hydratacji podczas twardnienia oraz uwzględnienia popiołów lotnych w mieszance. Doskonałym rozwiązaniem do tego typu zastosowań są tzw. betony 56-dniowe lub 90- dniowe, czyli takie, które osiągają wyspecyfikowane właściwości odpowiednio po 56 lub 90 dniach (a nie po 28 dniach). Takie rozwiązanie sprawia, że spoiwo zastosowane w mieszance betonowej hydratyzuje wolniej, ale w dłuższym czasie, dzięki czemu masyw nie nagrzewa się do wysokich temperatur.

   
  Jak projektować konstrukcje, które muszą zostać szybko oddane do użytku?

  Obecnie w budownictwie, ale również w każdej innej branży, liczy się szybkość działania. W budownictwie często inwestor oczekuje takiego zaprojektowania konstrukcji i zaplanowania robót, aby jak najszybciej można było je oddać do użytku. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku budowy lub remontów infrastruktury drogowej i kolejowej, gdzie przedłużające się roboty to ogromne koszty finansowe, ale również społeczne (korki, opóźnienia). Warto w tych przypadkach skorzystać z nowoczesnych technologii, które pomagają ograniczyć te koszty, poprzez znaczne skrócenie czasu budowy.

  Jednym z takich rozwiązań jest beton PROMPTIS – beton o bardzo dużej dynamice narastania wytrzymałości wczesnych. Już po 4 godzinach od zakończenia betonowania osiąga on 4 MPa. Stosując beton PROMPTIS podczas remontu linii tramwajowej w Dublinie w Irlandii udało się przywrócić ruch już po 6 godzinach od zakończenia betonowania płyty pod torowiskiem. Znaczny wpływ na czas realizacji budowy mają również betony COMPACTON oraz mieszanki wypełniające GRUNTON.