Skip to main content

MENU

Czego powinieneś oczekiwać od projektanta?


    Przygotowanie odpowiedniego projektu jest kluczowym elementem każdej inwestycji. Warunkuje ono powodzenie całego przedsięwzięcia. W związku z tym warto wiedzieć, czego należy oczekiwać od projektanta, aby mieć pewność, że zaprojektowana konstrukcja będzie bezpieczna i nowoczesna, a zastosowane rozwiązania ekonomicznie uzasadnione.

    Profesjonalny projektant powinien odznaczać się znajomością aktualnych norm i przepisów budowlanych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzane są nowe normy i wymagania budowlane. Jest to dość dynamiczny proces, którego trzeba mieć świadomość. Nowe normy należy znać i stosować w projektach. Powoływanie się w projekcie na stare normy skutkuje potem koniecznością wprowadzanie poprawek do projektu lub konfliktami na linii wykonawca – inwestor – dostawca.

    Od projektanta należy także oczekiwać dobrej wiedzy o betonie, która pozwoli mu prawidłowo go wyspecyfikować w projekcie (opisać, czego / jakich parametrów potrzebuje dla projektowanej konstrukcji betonowej). Częstym błędem podczas projektowania konstrukcji jest np. złe dobranie klasy konsystencji betonu do elementu konstrukcji. Wyspecyfikowanie betonu o niskiej konsystencji dla gęstozbrojonego elementu (zdarza się to nagminnie) powoduje problemy na etapie wykonawstwa (problem z zagęszczeniem mieszanki, lub wręcz nie jest to możliwe). Jest to jeden z licznych przykładów, jak brak wiedzy o betonie i jego właściwościach wpływa na proces realizacji i koszty inwestycji.

    Istotne jest także, by projektant był na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami w technologii betonu. Nowoczesne rozwiązania pozwalają ograniczyć albo czas albo koszt, albo jedno i drugie. Pozwalają także na rozwiązywanie nietypowych problemów podczas wznoszenia konstrukcji związanych np. z trudnymi warunkami gruntowymi, agresywnym otoczeniem środowiska, dużymi przekrojami elementów konstrukcji (obiekty masywne), skomplikowanym kształtem elementu czy wysokimi oczekiwaniami estetycznymi.