Skip to main content

MENU

Budownictwo przemysłowe

   

  Ściany zewnętrzne– beton zbrojony, na zewnątrz budynków narażony na działanie warunków atmosferycznych – przemiennie mokry i suchy. XC4, XF1, XA1(korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą – deszcz; powierzchnie pionowe betonowe narażone na deszcz i zamrażanie oraz na agresję chemiczną). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm (elementy cienkościenne, gęsto zbrojone), do 16 mm na elementy o normalnych gabarytach. 

  Ściany wewnętrzne nie narażone na bezpośredni kontakt ze środkami chemicznymi – beton zbrojony wewnątrz budynku narażony na karbonatyzację i pośrednią agresję chemiczną. XC1, XA1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, powierzchnie pionowe betonowe narażone na agresję chemiczną). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm (elementy cienkościenne, gęsto zbrojone), do 16 mm na elementy o normalnych gabarytach. 

  Ściany wewnętrzne narażone na bezpośredni kontakt ze środowiskiem chemicznym – beton zbrojony wewnątrz budynku narażony na kontakt ze środkami chemicznymi. XA2, XD2 (betony narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki, oraz na agresję chemiczną agresywnymi substancjami chemicznymi). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm (elementy cienkościenne, gęsto zbrojone), do 16 mm na elementy o normalnych gabarytach. Cement zastosowany do mieszanki betonowej winien być odporny na siarczany.

  Posadzka przemysłowa umiarkowanie eksploatowana – beton posadzkowy, powierzchniowo utwardzony i zatarty, ewentualna posypka i włókna stalowe bądź polipropylenowe zgodnie z projektem. XM2 (powierzchnie i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 32 mm w zależności od technologii wykonania. Należy zastosować pielęgnację powierzchni betonu.

  Posadzka przemysłowa umiarkowanie eksploatowana, kontakt ze środkami chemicznymi – beton posadzkowy, powierzchniowo utwardzony. Włókna stalowe i polipropylenowe stosowane zgodnie z projektem. XA2, XM2 (powierzchnie i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach, beton narażony na działanie środków chemicznych). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 32 mm w zależności od technologii wykonania. Należy zastosować pielęgnację powierzchni betonu oraz cement odporny na siarczany.

  Rampa zewnętrzna – beton zbrojony narażony na działanie warunków atmosferycznych. Powierzchnie poziome narażone na deszcz, mróz, środki odladzające oraz ścieranie.XD3, XM3, XF4 (płyty narażone na działanie rozpylanych cieczy zawierających chlorki; nawierzchnie często najeżdżane przez pojazdy; powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C35/45 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 32 mm w zależności od technologii wykonania. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i odmrażanie oraz dużej odporności na ścieranie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Nawierzchnie betonowe na zewnątrz budynku– beton niezbrojony narażony na działanie warunków atmosferycznych. Powierzchnie poziome poddane działaniu środków odladzających. XM2, XF4 (powierzchnie i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki podnośnikowe z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach; nawierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 32 mm w zależności od technologii wykonania. Należy zastosować pielęgnację powierzchni betonu oraz kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i odmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Nawierzchnie betonowe przy dystrybutorach – beton szczelny gdzie cieczą penetrującą jest płynne paliwo. XD3, XA3, XF4 (płyty narażone na działanie rozpylanych cieczy zawierających chlorki; beton narażony na działanie środków chemicznych; nawierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C35/45 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 32 mm w zależności od technologii wykonania. Należy zastosować cement odporny na siarczany oraz kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Podbudowy, fundamenty niezbrojone - beton niezbrojony, podkładowy, wyrównawczy. X0 ( brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją; betony niezbrojone i niezawierające innych elementów metalowych). Beton w klasach wytrzymałości od C8/10 w klasach konsystencji od S1- S3, na kruszywie o uziarnieniu do 16 mm.

  Ściany oporowe, ściany przyziemia – beton zbrojony, na zewnątrz budynków, narażony na działanie warunków atmosferycznych. XC4, XA1, XF2, XD2 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą oraz środkami chemicznymi; beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki; pionowe powierzchnie betonowe narażone na zamrażanie i działanie środków odladzających z powietrza). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Fundamenty poddane agresji siarczanowej – XA2, XF2, XD2 (beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki oraz działanie środków chemicznych; pionowe powierzchnie betonowe narażone na zamrażanie i działanie środków odladzających z powietrza). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie, napowietrzyć mieszankę oraz zastosować cement odporny na siarczany.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl