Skip to main content

MENU

Budownictwo mieszkaniowe

  Ściany zewnętrzne, nieosłonięte, balkony, loggie– beton zbrojony, element nieosłonięty, wyeksponowany na zewnątrz, umiarkowanie wilgotny, narażony na działanie czynników zewnętrznych, powierzchnie narażone na cykliczny kontakt z wodą. XC4, XF1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą – deszcz; powierzchnie pionowe betonowe narażone na deszcz i zamrażanie). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S2-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm (elementy cienkościenne, gęsto zbrojone), do 16 mm na elementy o normalnych gabarytach.

  Stropy, ściany wewnętrzne – beton zbrojony, wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza, nie narażony na działanie czynników atmosferycznych. XC1 (korozja wywołana karbonatyzacją). Beton w klasach wytrzymałości od C16/20 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm (elementy cienkościenne, gęsto zbrojone), do 16 mm na elementy o normalnych gabarytach. 

  Ściany fundamentowe, przyziemia – beton zbrojony, ściana narażona na dostęp wody gruntowej, zawilgocenie, słaba agresja chemiczna. XC4, XF1, XA1 (powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą; powierzchnie pionowe, na które działa deszcz i zamrażanie, ale bez środków odladzających; powierzchnia narażona na agresję chemiczną gruntów naturalnych i wód gruntowych). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 16 mm.

  Płyty fundamentowe, fundamenty zbrojone – beton zbrojony, wilgotny, rzadko suchy. XC1, XC2 ( korozja spowodowana karbonatyzacja dla betonu stale zanurzonego w wodzie – środowisko stale mokre; powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą – środowisko mokre, sporadycznie suche; najczęściej fundamenty). Beton w klasach wytrzymałości od C16/20 w klasach konsystencji od S2-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 16 mm.

  Podbudowy, fundament niezbrojony – beton niezbrojony, podkładowy, wyrównawczy. X0 ( brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją; betony niezbrojone i niezawierające innych elementów metalowych. Beton w klasach wytrzymałości od C8/10 w klasach konsystencji od S1- S3, na kruszywie o uziarnieniu do 16 mm.

  Podłogi w pomieszczeniach, pod płytki – beton niezbrojony, lub ze zbrojeniem rozproszonym. XC1 ( korozja wywołana karbonatyzacją). Beton w klasach wytrzymałości od C16/20 w klasach konsystencji od S2-S4 a nawet SCC, na kruszywie o uziarnieniu do 8mm i 16mm. Możliwość stosowania szlichty – M15 M20 na piasku o granulacji do 2 mm.

  Ścianki działowe –możliwość zastosowania zaprawy murarskiej cementowej od M7 po M20.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl