Skip to main content

MENU

Budownictwo inżynieryjne

   

  Nawierzchnie drogowa– beton niezbrojony narażony na działanie czynników atmosferycznych, ruch pojazdów. XC4, XD3, XF4, XM1, XA1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą i środkami chemicznymi; płyty narażone na działanie rozpylanych cieczy zawierających chlorki; nawierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie; powierzchnie i nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy o ogumieniu pneumatycznym). Beton w klasach wytrzymałości od C35/45 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Płyta pomostu – beton zbrojony narażony na działanie czynników atmosferycznych. XC4, XF4, XA1, XD1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą oraz środkami chemicznymi; beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki; powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Kapy chodnikowe – beton zbrojony narażony na działanie czynników atmosferycznych, ruch pieszych, ruch pojazdów jednoosiowych. XC4, XD3, XF4, XA1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą i środkami chemicznymi; płyty narażone na działanie rozpylanych cieczy zawierających chlorki; nawierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C35/45 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Filar mostowy – beton zbrojony narażony na działanie czynników atmosferycznych. XC4, XD1, XF2, XA1 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą oraz środkami chemicznymi; powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza oraz zamarzane i rozmrażane również przy udziale środków odladzających z powietrza). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Oczep pali – beton zbrojony. XC2, XF1, XA1 (powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą i zawartymi w niej środkami chemicznymi, powierzchnie boczne oczepów na deszcz i zamarzanie). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm.

  Pale fundamentowe – beton zbrojony. XC2, XA1 (powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą i zawartymi w niej środkami chemicznymi). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm.

  Mur oporowy – beton będący w strefie działania wody. XC4, XD2, XA2, XF2 (korozja spowodowana karbonatyzacją, w środowisku cyklicznie mokrym i suchym, gdzie powierzchnie betonu narażone są na kontakt z wodą oraz środkami chemicznymi; powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza oraz zamarzane i rozmrażane również przy udziale środków odladzających z powietrza). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę oraz zastosować cement odporny na siarczany.

  Płyta denna – beton zbrojony. XC2, XA1 (powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą i zawartymi w niej środkami chemicznymi). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm.

  Podbudowa - beton niezbrojony, podkładowy, wyrównawczy. X0 (brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją; betony niezbrojone i niezawierające innych elementów metalowych). Beton w klasach wytrzymałości od C8/10 w klasach konsystencji od S1- S3, na kruszywie o uziarnieniu do 16 mm.

  Fundament – beton zbrojony. XC2 (powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą). Beton w klasach wytrzymałości od C16/20 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm.

  Ekrany akustyczne – beton zbrojony. XC4, XA1, XD2, XF2 (beton narażony na działanie wody zawierającej chlorki oraz środki chemiczne, poddany działaniu czynników atmosferycznych; pionowe powierzchnie betonowe narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza). Beton w klasach wytrzymałości od C30/37 w klasach konsystencji od S3-S4, na kruszywie o uziarnieniu do 8 mm do 16 mm. Należy zastosować kruszywo o odpowiedniej odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz napowietrzyć mieszankę.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl