Skip to main content

MENU

Beton projektowany

  W przypadku betonu projektowanego - czyli betonu o ustalonych właściwościach, wykonawca (odbiorca) powinien przekazać producentowi betonu wszystkie niezbędne informacje na temat oczekiwanych właściwości betonu stwardniałego i mieszanki betonowej.

  Specyfikujący (odbiorca lub wykonawca) powinien też przekazać informacje na temat:

  • sposobu zabudowy mieszanki
  • wielkości elementu
  • częstotliwości dostaw
  • sposobów pielęgnacji betonu

  Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane przez producenta betonu pozwalają na dobór jak najbardziej optymalnej receptury oraz ułatwiają procesy związane z produkcją i dostawą.

  Specyfikacja dla betonu projektowanego powinna zawierać następujące informacje:

  wymagania podstawowe - obowiązkowe:

  • wymaganie zgodności z PN-EN 206-1 – wymusza na producencie przestrzeganie postanowień i wytycznych normy dotyczących ograniczeń w składzie mieszanki, kontroli produkcji i oceny zgodności
  • klasę wytrzymałości na ściskanie (klasę betonu) np. C 25/30
  • klasę/-sy ekspozycji betonu (środowisko eksploatacji) np. XC4,XF1, XA1. Elementy budowlane mogą być eksploatowane równocześnie w kilku środowiskach, w związku z tym dla jednego elementu może być przyporządkowane kilka klas ekspozycji. Przy dobieraniu receptury lub projektowaniu betonu należy zawsze brać pod uwagę najbardziej niekorzystne przypadki
  • maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa np.: Dmax=16 mm
  • klasę konsystencji np. S3 (100-150 mmm) lub jej założoną wartość wg zdefiniowanej metody np.: opad stożka 120 mm czyli S=120 mm
  • klasę zawartości chlorków wg tabeli 10 normy PN-EN 206-1, np. Cl 0,40 (ewentualnie klasę gęstości lub jej założoną wartość dla betonu lekkiego lub ciężkiego)

  wymagania dodatkowe:

  • specjalny rodzaj lub klasa cementu (np. cement o niskim cieple hydratacji)
  • specjalny rodzaj lub klasa kruszywa
  • właściwości wymagane w celu zapewnienia mrozoodporności (np. zawartość powietrza)
  • temperaturę mieszanki betonowej (gdy jest ona różna od założeń ogólnych)
  • rozwój wytrzymałości betonu
  • wydzielanie ciepła podczas hydratacji
  • opóźnienie wiązania
  • wodoszczelność
  • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
  • inne wymagania techniczne (dotyczące osiągnięcia wymaganego wykończenia) np.: architektoniczny

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl